Niedziela
19 Września 2021

Nie żyje 12-letnia dziewczynka z Kwidzyna. Tragiczny skutek zatrucia tlenkiem węgla.

Wyróżniony Nie żyje 12-letnia dziewczynka z Kwidzyna. Tragiczny skutek zatrucia tlenkiem węgla. foto: KPPSP w Kwidzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie poinformowała na stronie internetowej o tragicznym w skutkach wypadku zatrucia tlenkiem węgla.

16 marca 2021 r. o godz. 21:09 dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Kwidzynie, przyjął zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu krążenia, do którego doszło u dwunastolatki, prawdopodobnie na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu budynku wielorodzinnego w Kwidzynie przy ul. Żwirki i Wigury. Zadysponowano 2 zastępy straży pożarnej oraz Policję i zespół ratownictwa medycznego (ZRM). Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, pomocy ZRM w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przewietrzeniu pomieszczeń, dokonaniu pomiarów tlenku węgla oraz tlenu. Pomimo długotrwałej resuscytacji dziewczynki nie udało się uratować.

O sprawie informowała również Komenda Wojewódzka PSP Gdańsk:

 

 

Strażacy kolejny raz apelują:

Ponawiamy apel do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z sezonem grzewczym. Dołóżmy wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo w naszych domach i mieszkaniach było na najwyższym poziomie. Zadbajmy o badanie przewodów kominowych oraz innych instalacji użytkowych, dokonajmy zakupu miernika tlenku węgla, jeśli to konieczne to także czujnika dymu i gazu ziemnego. Ład i porządek wokół urządzeń grzewczych i przewodów kominowych oraz zapewnienie właściwej wentylacji to kolejne ważne elementy zapewnienia bezpieczeństwa, drobne elementy, które mogą decydować o naszym zdrowiu, życiu oraz dobytku.

Niedawno informowaliśmy w mediach:

Pożary kominów stają się „chorobą cywilizacyjną obiektów budowlanych”.  W tym roku to 19ste zdarzenie tego typu. W 2020 roku strażacy wyjeżdżali do 59 akcji związanych z zapaleniem nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym.

Przypominamy: właściciel, administrator, użytkownik obiektu mają OBOWIĄZEK czyszczenia przewodów kominowych:

- 4 razy w roku jeśli palimy paliwem stałym

- 2 razy w roku jeśli palimy paliwem gazowym lub ciekłym.

Raz w roku musi dokonać tego osoba posiadająca właściwe uprawnienia (np. mistrz kominiarski) i ze swojej czynności wystawić protokół/opinię. Jeśli to ignorujemy następstwem tego może być między innymi pożar budynku lub zatrucie tlenkiem węgla na skutek przedostawania się do pomieszczeń produktów spalania przez pęknięty, rozszczelniony na skutek wysokiej temperatury komin. Pęknięty komin to w najlepszym wypadku konieczność drogiego remontu pomieszczeń, przez który przewód przechodzi lub wstawienia w komin specjalnego wkładu odpornego na wysoką temperaturę. Wspomniany tlenek węgla, jest gazem bezbarwnym, bezwonnym,  nie posiada smaku. Każdy okres grzewczy to także niestety śmiertelne żniwo tego cichego zabójcy (patrz wykresy). Warto swoje domy i lokale użytkowe wyposażyć w detektor tlenku węgla.

Nie ignoruj zagrożenia! Dokonaj czyszczenia przewodu kominowego, zaproś kominiarza, niech wystawi ze swoich czynności właściwy dokument. Oczekują go strażacy podczas działań ratowniczych, zażąda go ubezpieczyciel.

Spraw by Twój dom zawsze kojarzył Ci się z bezpieczeństwem.

 

Stan prawny:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kodeks wykroczeń:

Art.82.§1. Kto dokonuje czynności, które mogą  spowodować  pożar,  jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: (…) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych  technicznie  albo  użytkowaniu  ich  w sposób  niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

[źródło: KPPSP Kwidzyn]