Wtorek
16 Lipca 2019

Katedra i zamek w gronie 100 Pomników Historii !

20 kwietnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie dziesięciu kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Wśród nich znalazł się zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie.

Źródło: zabytek.pl
fot. M. Czachorowski, wł. NID

Na uroczystość przybyli m.in.: prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictw Narodowego; prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Jarosław Sellin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Bogumiła Rouba przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii.
Kwidzyński zabytek reprezentowany był przez ks. kan. Ignacego Najmowicza, Proboszcza Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie oraz dr Janusza Trupindę, Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku.

Tego dnia do elitarnego grona dołączyły następujące obiekty: Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, zespół dworsko-parkowy w Koszutach, zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie, zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Wzgórze Tumskie w Płocku, zespół pałacowy z ogrodem i parkiem w Rogalinie, zespół dawnego klasztoru Norbertanek w Strzelnie, sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej Lipce i ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Od tej chwili lista liczy już 91 obiektów.

Uznanie obiektu za Pomnik Historii nie tylko podnosi rangę zabytku, ale przede wszystkim znacząco wpływa na jego promocję i atrakcyjność turystyczną.

100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości.

Podczas swojego przemówienia Prezydent odsłonił nieco kulisy dzisiejszej uroczystości mówiąc:
Poprosiłem o to, byśmy mogli mieć w Polsce, na stulecie odzyskania niepodległości, na liście Pomników Historii, sto obiektów. Pan premier uśmiechnął się do mnie przed chwilą i mówi po cichutku: „Będzie ich troszkę ponad sto”.  Bardzo za to dziękuję, że ta lista Pomników Historii będzie uwzględniała te tak ważne i tak bliskie Polakom znane miejsca, które podziwiamy. Państwo je reprezentujecie.

Echo prezydenckiej wizyty w Kwidzynie

Podczas przemówienia wybrzmiał także miły akcent kwidzyński: Chciałem z całego serca podziękować za opiekę nad tą piękną, zabytkową substancją (…) Nad tymi wielkimi świadectwami naszych dziejów, czy w ogóle dziejów tych części dzisiejszej Polski. Bo przecież nie wszystkie z tych obiektów były zbudowane polskimi rękami. Niektóre były na przykład zbudowane przez krzyżaków, jak chociażby Kwidzyn – powiedział Prezydent zwracając w stronę ks. Najmowicza. Ale to jest bogactwo kultury europejskiej, które dzisiaj znajduje się w naszych rękach, które historia, które los nam powierzył. I dziękuję państwu z całego serca, że o nie dbacie.

Jak widać spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Kwidzyna, które miało miejsce w 2016 roku, musiało wywrzeć ogromne wrażenie i dziś możemy się domyślać, że przyczyniło się także do nobilitacji kwidzyńskich zabytków.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim obecni byli także przedstawiciele naszych władz samorządowych.

Więcej informacji o nowych pomnikach wysłuchać można w audycji Polskiego Radia "Cztery pory roku", wyemitowanej 27 kwietnia 2018 r., oraz przeczytać na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

  • W kategorii Kultura

3 wiersze kwidzyńskiej autorki w książce „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”.

Na rynku wydawniczym ukazała się pozycja „Dla Niepodległej. Żołnierze Wykleci 1944-1963”. Wydawcą jest Społeczny Komitet Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu.

W książce znalazły się opracowane przez naukowców biogramy kilkudziesięciu żołnierzy niezłomnych m.in. kapitana Remisza, Bartka Flame, mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszko”, rotmistrza Witolda Pileckiego, czy wyklętych walczących do końca lat pięćdziesiątych, zza Bugiem, na Kresach Utraconych ppor. Anatola Radziwonika ps. Olech czy kapitana „Ragnera” oraz ostatnich wyklętych Józefa Franczaka „Lalka” i Andrzeja Kiszki „Dęba”.

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka przedstawia biografie oprawców żołnierzy wyklętych, sędziów, prokuratorów, śledczych. 

W książce odnajdziemy także wiersze Leszka Długosza, listy Łukasza Cieplińskiego „Pługa” oraz trzy wiersze mieszkanki Kwidzyna Barbary Lipińskiej–Postawy: „ Łączka”, „Niezłomni” oraz niezwykle wzruszający wiersz o Danucie Siedzikównie „Ince” pt. „Inka-pisane tej nocy”. Ten ostatni wiersz znalazł się jako piosenka w repertuarze Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego na płycie „Podziemna armia powraca”.

- W nocy, w przeddzień Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2012 roku) nie mogłam spać i zaczęłam czytać o Danusi Siedzikównie „Ince”. Myślałam o jej bohaterstwie, o jej patriotyzmie. Przeglądałam dostępne w Internecie jej zdjęcia. Z fotografii patrzyła na mnie niemal dziecięca buzia. I to dziecko zamknęli, znęcali się nad nim, osądzili i rozstrzelali! I nic. Świat potoczył się dalej. Oprawcy dobrze się mieli. Słowa wiersza przyszły do mnie same i jeszcze tej nocy umieściłam je na swym blogu - mówi kwidzyńska poetka o motywach powstania wiersza.  

Książkę można nabyć w tymczasowej siedzibie Stowarzyszenia Kresowiaków ul. Warszawska 20 ( Biuro Impet) tzw. akwarium.        

(AC)

  • W kategorii Kultura

Tekst kwidzyńskiego historyka w kwartalniku "Wyklęci"

Na rynku księgarskim ukazał się pierwszy numer ogólnopolskiego kwartalnika poświęconego żołnierzom wyklętym „Wyklęci”. Pierwszy numer bardzo solidnie wydany, liczący blisko 300 stron, niemalże w całości poświęcony jest majorowi Zygmuntowi Szendzielorzowi „Łupaszko” i 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej.

Redaktorem naczelnym i inicjatorem powstania kwartalnika jest Kajetan Rajski, autor m.in. Wilcząt 1 i 2. Rozmów z dziećmi żołnierzy wyklętych. Wśród wielu znanych autorów m.in. prezesa Fundacji Łączka Tadeusza Płużańskiego, Szymona Nowaka, Kajetana rajskiego czy profesora Krzysztofa Szwagrzyka znalazł się kwidzyński historyk Andrzej Józefowicz-Chmielewski, który pisze o działalności 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej na terenie powiatu kwidzyńskiego. W kwartalniku znalazła się także wzmianka o odsłonięciu Pomnika Wyklętych w Kwidzynie oraz nadaniu nazwy dla skweru.

Informacje na temat kwartalnika m.in. na stronie facebooka „Kwartalnik Wyklęci” oraz stronie internetowej Wydawnictwa Miles www.wydawnictwomiles.pl

Kwartalnik - wyklęci

Kwidzyn miastem Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej

17 października 2014 r. w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie z inicjatywy żołnierzy AK, władz naszego miasta oraz dyrekcji i nauczycieli Gimnazjum nr 2  powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej, które skupia osoby przekonane o potrzebie kultywowania pamięci o bohaterach AK.

Działalność organizacji oparta jest na pracy społecznej jej członków. Cele związku to obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej, rozpowszechnianie i utrwalanie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi miedzy rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej oraz ich rodzinami.

 

 

Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych pokoleń, krzewienie w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o historii Armii Krajowej, organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych.

 

 

W Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się prezes - Stanisław Sklepowicz oraz zastępcy prezesa - Anna Chmielewska i Piotr Widz. Na chwilę obecną w skład towarzystwa wchodzą 23 osoby. Licząc na to, że wśród mieszkańców naszego miasta jest jeszcze wielu przyjaciół żołnierzy Armii Krajowej, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w progi nowo powstałego stowarzyszenia. 

autor: Bożena Lemańska

Subskrybuj ten kanał RSS