Sobota
19 Października 2019

Porozumienie na rzecz edukacji

Współpraca między LACROIX Electronics a CKZiU i ZSP nr 1.

W dniu 18 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów o współpracę pomiędzy firmą LACROIX Electronics a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

W trakcie zorganizowanego specjalnie na tą okazję spotkania podpisy na umowach złożyli Dyrektor Generalny LACROIX Electronics - Jean Marc TYCHYJ, Dyrektor CKZiU - Romana PAWELSKA-SULOT oraz Dyrektor ZSP nr 1 - Wiesław KITA. 

Nadrzędnym celem zawartych umów o współpracę jest promowanie szkolnictwa zawodowego, edukacji na kierunkach technicznych oraz lepsze przygotowanie absolwentów szkół do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy. Działania objęte umową mają służyć uzupełnieniu wiedzy o nowych technologiach stosowanych w praktyce oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych w celu jak najlepszego dopasowania Szkoły do oczekiwań pracodawców.

Jednym z głównych działań wspierających szkolnictwo zawodowe jest objęcie patronatu nad klasą w zawodzie technik elektronik, do której od 14 maja br. rozpocznie się nabór  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jeśli nabór się powiedzie to od września 2015 r. ruszy pierwsza w powiecie kwidzyńskim klasa patronacka.

Dodatkowo firma LACROIX Electronics da uczniom obu szkół możliwość odbywania praktyk i wycieczek zawodowych, możliwość uczestnictwa zarówno nauczycieli jak i najlepszych uczniów w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz w innych wydarzeniach i działaniach mających na celu poprawę jakości kształcenia uczniów. W ramach zawartej umowy firma LACROIX zobowiązała się do zatrudnienia najlepszych absolwentów szkół spełniających wymagania procesu rekrutacyjnego.

Umowy wchodzą w życie z dniem ich podpisania i obowiązywać będą do 31/08/2018 roku
z możliwością ich przedłużenia.

Założona w 1997 roku fabryka Lacroix Electronics w Kwidzynie, specjalizująca się w produkcji elektroniki dla rynków motoryzacyjnych i przemysłowych, zanotowała gwałtowny rozwój  w ostatnich kilku latach.

W ciągu ostatniego roku firma rozbudowała zakład produkcyjny (z 7500 m2 do 12000 m2) oraz niemalże potroiła zatrudnienie, stając się jedną z największych firm w regionie. Pozwoliło to na znaczne zwiększenie produkcji oraz wzmocniło pozycję Lacroix Electronics w Europie w segmencie elektroniki. Obecnie firma w Kwidzynie zatrudnia ponad 1500 osób.

Grupa Lacroix
Grupa Lacroix, z siedzibą w Nantes, we Francji, zatrudnia ponad 3000 osób i generuje przychód w wysokości 330 milionów euro. Grupa obecna w takich obszarach jak elektronika (LACROIX Electronics), telemetria (LACROIX Sofrel) czy ruch drogowy (LACROIX Signalisation), wyróżnia się profesjonalizmem i partnerskim podejściem do klienta w każdym z obszarów swej działalności, stając się czołowym graczem na każdym z rynków, na których działa.

źródło: Starostwo Powiatowe

 

Kwidzyn miastem Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej

17 października 2014 r. w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie z inicjatywy żołnierzy AK, władz naszego miasta oraz dyrekcji i nauczycieli Gimnazjum nr 2  powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Żołnierzy Armii Krajowej, które skupia osoby przekonane o potrzebie kultywowania pamięci o bohaterach AK.

Działalność organizacji oparta jest na pracy społecznej jej członków. Cele związku to obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej, rozpowszechnianie i utrwalanie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi miedzy rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej oraz ich rodzinami.

 

 

Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych pokoleń, krzewienie w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, wiedzy o historii Armii Krajowej, organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych.

 

 

W Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się prezes - Stanisław Sklepowicz oraz zastępcy prezesa - Anna Chmielewska i Piotr Widz. Na chwilę obecną w skład towarzystwa wchodzą 23 osoby. Licząc na to, że wśród mieszkańców naszego miasta jest jeszcze wielu przyjaciół żołnierzy Armii Krajowej, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w progi nowo powstałego stowarzyszenia. 

autor: Bożena Lemańska

Nagrody dla nauczycieli z gminy Gardeja

Wójt Gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski wyróżnił nauczycieli za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 października 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodzonych zostało 13 nauczycieli:

Edyta Gudowska

Sylwia Blumkowska

Małgorzata Kamińska

Dorota Redzińska

Karol Kędra

Beata Gularowska

Joanna Rybczyńska

Zbigniew Guzman

Jolanta Kuźma

Marek Siwiński

Lucyna Deja-Kowalska

Beata Klusek

Teresa Nawrocka

W trakcie uroczystości odbyło się także uroczyste powitanie nowego dyrektora Szkoły w Wandowie - Macieja Manowskiego.

  • W kategorii Edukacja

Szkoła Katolicka już we własnych murach

Pierwszaki z Katolickiej Językowo-Sportowej Szkoły Podstawowej już u siebie.

W poniedziałek 13 października odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne w szkole przy ul. Braterstwa Narodów 59 - siedzibie nowo utworzonej placówki.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich p.w. św. Józefa w Kwidzynie zakupiło zabytkowy budynek dawnego Wyższego Sądu Ziemskiego, który w swojej historii pełnił także rolę Domu Dziecka, a następnie Szkoły Specjalnej.

Kupując za symboliczną cenę 300 zł ten wspaniały zabytek, stowarzyszenie stanęło przed dodatkowym wyzwaniem. Niszczejący budynek mocno podupadł w ostatnich latach. Uruchomienie działalności dydaktycznej wymagało wkładu finansowego, szeregu prac budowlanych i modernizacyjnych.

W wyniku przedłużających się prac remontowych i instalacyjnych zajęcia lekcyjne od 1 września prowadzone były w salach Państwowej Szkoły Muzycznej, przy ul. Chopina 2.

Obecnie szkoła katolicka prowadzi edukację na jednym poziomie nauczania - klasy pierwszej. Do szkoły uczęszcza siedmioro dzieci.

 

 

 

 

 

 

Subskrybuj ten kanał RSS