×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 679
Sobota
19 Października 2019

Sukces edukacyjny w Gimnazjum nr 3

Znamy  już  wyniki  etapu  wojewódzkiego   pierwszego  z  dziesięciu  konkursów  przedmiotowych  dla  gimnazjalistów  organizowanych  przez  Pomorskiego  Kuratora  Oświaty w roku  szkolnym  2015/2016. Czworo uczniów Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie znalazło się w gronie laureatów pierwszego z konkursów przedmiotowych. To ogromny sukces zarówno uczniów, jak i nauczyciela.

11  lutego 2016 r.  odbył  się  finał  etapu   Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego  z  geografii. Kwidzyn  w  tym  konkursie  reprezentowało  13  uczniów (9  ze  Społecznego  Gimnazjum i  4  z  Gimnazjum  nr  3), którzy  pomyślnie  przeszli  wcześniejsze  etapy (szkolny  i  rejonowy). Do  etapu  wojewódzkiego  zakwalifikowało  się  175  uczniów  z całego  województwa  pomorskiego. Uczniowie  walczyli  o  zaszczytne  tytuły  finalistów  i  laureatów  konkursu  przedmiotowego  z geografii.  Przypomnijmy tylko, że tytuł  finalisty  etapu  wojewódzkiego  konkursu  przedmiotowego  może  zdobyć  uczeń, który  uzyskał  przynajmniej  30%  poprawnych  odpowiedzi z testu.  Dużo  większym  wyzwaniem  jest  walka  o  uzyskanie  tytułu  laureata  etapu  wojewódzkiego  konkursu  przedmiotowego, ponieważ  tutaj  trzeba  uzyskać przynajmniej  80%  poprawnych  odpowiedzi  z  testu. Posiadanie  tytułu  laureata  zwalnia  ucznia z danej  części  egzaminu  gimnazjalnego  (uczeń automatycznie  otrzymuje wynik na poziomie 100%  z egzaminu z  zakresu  przedmiotów przyrodniczych). Uczniowie gimnazjum posiadający  tytuł  laureata  są  przyjmowani  do  szkół  ponadgimazjalnych praktycznie poza  kolejnością. 

Na 175  uczestników  Etapu  Wojewódzkiego Konkursu  Przedmiotowego z geografii  tylko  20  udało  się  zdobyć  zaszczytny  tytuł  laureata. W  śród nich  cała  czwórka, która  reprezentowała  Gimnazjum  nr  3  im  Znaku  Rodła  w  Kwidzynie: Aleksandra  Czarnuch, Gabriela  Lehle,  Weronika  Piotrowska i  Mateusz  Wójcik.  Nauczycielem, który  tak  skutecznie  przygotowywał  swoich  podopiecznych  do  tego  konkursu  jest  Pani  Grażyna  Kosecka.

Gratulacje  dla  uczniów i  szczególne  dla  Pani  Grażyny  Koseckiej ponieważ przygotować czterech uczniów  zdobywających  tytuł laureata to  wspaniały  sukces, którym  może pochwalić  się  niewielka  liczba  nauczycieli  w  województwie pomorskim.

UKS Krakus w Klubach Sportowych Orange

Uczniowski Klub Sportowy Krakus, działający przy Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie, od kilku miesięcy uczestniczy w ogólnopolskim programie „Kluby Sportowe Orange”. Po udanej kwalifikacji, w sierpniu 2015 roku klub został wyposażony w sprzęt sportowy i rozpoczął rywalizację w ramach projektu.  8 stycznia do Gimnazjum w Wandowie przyjechali trenerzy ocenić dotychczasową pracę zawodników.

Obecnie w programie Klubów Sportowych Orange uczestniczy 100 grup z całej Polski. Ideą programu na pierwszym etapie, było dostarczenie sprzętu do szkół i instytucji, które zakwalifikowały się do udziału w programie. Następnie kluby uczestniczą w grywalizacji, która odbywa się na platformie internetowej. Polega ona na rywalizacji między klubami poprzez podejmowanie wyzwań i propozycji przygotowanych przez profesjonalnych trenerów.
Zdobyte w ten sposób punkty można wymienić na nagrody, którymi w większości jest sprzęt sportowy.

Pod koniec października rozpoczął się drugi etap programu, czyli eliminacje do Pucharu Orange. Trenerzy odwiedzając poszczególne miejscowości, na miejscu badają  poziom umiejętności, jaki osiągnęły poszczególne kluby, dzięki udziałowi w projekcie. Na tym etapie wyłonionych zostanie 10 najlepszych klubów, które rywalizować będą między sobą na finale Pucharu Orange, rozegranym w Warszawie.

Choć rywalizacja o zwycięstwo to ważny element w Klubie Sportowym Orange, już sam udział w programie przynosi wiele korzyści uczestnikom. Szkoła wyposażona została w bardzo dobrej jakości sprzęt sportowy. Taki zakup nie byłby możliwy ze środków własnych placówki.

 

  • W kategorii Edukacja

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – Sejm przyjął ustawę

 

We wtorek (29 grudnia) Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. podwyższenie obowiązku szkolnego do siedmiu lat.

Oddajemy obywatelom wolność – zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas sejmowej debaty.

Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła minister edukacji narodowej Anna Zalewska nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze sytuacje. – Chcemy wspierać rodziców, dzieci, nauczycieli i organy prowadzące w tym, by ten proces jak najszybciej odwrócić, bo to co zrobił poprzedni rząd z sześciolatkami to była katastrofa – dodała mówiąc o powrocie do wcześniejszych rozwiązań. – Chcemy w tym wesprzeć samorządy i zapraszamy do debaty – podkreśliła.

Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada też prawo do edukacji w szkole dla sześciolatków na wniosek rodziców.

W ustawie wprowadzono przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. Przywrócone zostało weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Organ prowadzący, likwidujący szkołę będzie musiał mieć pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Nowelizacja daje także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

źródło: Departament Informacji i Promocji | Ministerstwo Edukacji Narodowej

I Forum „Ekonomia ku wolności” - zaproszenie

Ekonomia ku wolności” to innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych. Stworzony w oparciu o lokalne potencjały, współpracę samorządu, sektora społecznego, biznesu i Zakładu Karnego w Sztumie. Wykorzystaliśmy w nim to, co mamy na miejscu, co jest naszą mocną stroną. Chcielibyśmy, aby I Forum „Ekonomia ku wolności’ było dla Państwa czasem inspiracji do poszukiwania swoich własnych modeli, wykorzystujących lokalne szanse i możliwości oraz partnerskie współdziałanie różnych sektorów. Współpracując można osiągnąć więcej.

I Forum „Ekonomia ku wolności”

innowacyjny model partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej

 

13.11.2015 r., godz. 10.00-13.00

Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13

 

Przywitanie gości: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś

Wystąpienia prelegentów:

  1. Prezentacja modelu „Ekonomia ku wolności” jako przykładu lokalnego partnerstwa – Agnieszka Chomiuk, kierownik OWES Dobra robota, Gdańsk
  2. Skazani na rzecz lokalnej społeczności” – mjr Kazimierz Rymer, Zakład Karny w Sztumie
  3. Ekonomia ku wolności” w praktyce – doświadczenia pierwszej edycji programu - Jakub Gossa, przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej ISKRA
  4. Partnerstwa wielosektorowe – Jerzy Boczoń, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk
  5. Panel dyskusyjny

Uroczyste otwarcie wystawy „Galop ku wolności” – rewernisaż z Europejskiego Centrum Solidarności.

Podsumowanie pierwszej edycji programu w ECS w Gdańsku | foto: Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISKRA

Naczyciele z Gminy Gardeja odebrali nagrody za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą

Uroczystość nadania Gimnazjum w Gardei imienia Obrońców Westerplatte stała się także okazją do wyróżnienia nauczycieli pracujących na terenie Gminy Gardeja. 16 października br. zostały wręczone corocznie przyznawane nagrody dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Gardeja wyróżnił nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrodę specjalną z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej odebrali: Zbigniew Guzman - dyrektor Zespołu Szkół w Gardei, Joanna Jaworowicz-Dubas, Marek Ścibiński oraz Piotr Schaefer. Na koniec swojego wystąpienia Wójt Kazimierz Kwiatkowski podziękował wszystkim przybyłym nauczycielom za ich trud i pracę włożoną w wychowanie i rozwój edukacji na terenie Gminy Gardeja.

Podczas tej uroczystości głos zabrał Dyrektor Zbigniew Guzman, który wręczył specjalne nagrody dyrektora szkoły podległym sobie pracownikom Zespołu Szkół w Gardei.
W gronie wyróżnionych pracowników znaleźli się: Marzena Grabowska, Agnieszka Szczygielska-Mizera, Jolanta Jelińska, Parykash Zoryana, Aneta Walczak, Beata Żmurek, Grzegorz Hejncel, Andrzej Skrobisz, Jarosław Dubas, Dariusz Koszyński, Krzysztof Najdowsk.

  • W kategorii Edukacja

Pasowanie na ucznia w Katolickiej Sporotowo-Językowej Szkole Podstawowej

W czwartek 22, października 2015 roku w Katolickiej Sportowo-Językowej Szkole Podstawowej uroczyście przyjęto pierwszoklasistów do grona uczniów. Podczas uroczystej ceremonii dyrektor szkoły pan Dariusz Łyżwiński specjalnym piórem dokonał pasowania na uczniów. Jednak wcześniej kandydaci musieli udowodnić, że są już dostatecznie przygotowani, aby dostąpić tego zaszczytu.

Swoich młodszych kolegów i koleżankę z pierwszej klasy miło i życzliwie powitali także starsi uczniowie z klasy drugiej, przekazując im drobne upominki.

A oto relacja filmowa z tego wydarzenia:

 

  • W kategorii Edukacja

Gimnazjum w Gardei otrzymało imię Obrońców Westerplatte

Nadanie imienia szkole to wydarzenie wyjątkowe i niepowtarzalne. To chwila, która nadaje sens i kształt dalszej jej historii. To także wskazówka i niezmienny drogowskaz wychowujący do najwyższych wartości, za które nawet warto oddać życie. Dla Gimnazjum w Zespole Szkół w Gardei takim wzorem stali się Obrońcy Westerplatte. Nieliczna garstka żołnierzy, która dała świadectwo niespotykanego dotąd męstwa stawiając opór hitlerowskim Niemcom napadającym na Polskę 1 września 1939 roku.

16 października 2015 roku odbyły się oficjalne uroczystości nadania imienia szkole. Podczas Mszy św. ksiądz proboszcz Sławomir Lorek poświęcił nowy sztandar szkoły. Z ciekawością i dumą, prowadzeni rytmami orkiestry "Helikon" z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie uczniowie przemaszerowali do swojej szkoły. Przed jej budynkiem odsłonięta została kamienna tablica, która stanie się trwałym świadkiem dzisiejszego wydarzenia dla przyszłych pokoleń.

Trzecia część ceremonii odbyła się w budynku szkoły. Goście honorowi, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy wysłuchali recytacji wiersza Konstantego Ildefonsa Gauczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Następnie dyrektor Zbigniew Guzman powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Wśród gości honorowych znaleźli się między innymi Senator Leszek Czarnobaj i Poseł na Sejm Kazimierz Smoliński. Władze gminne reprezentował Wójt Gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski, Sekretarz Gminy Jan Sadowski, Skarbnik Gminy Pani Iwona Skrajda oraz Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał ze swoim zastępcą Panią Lucyną Deją-Kowalską. Kuratorium Oświaty reprezentował starszy wizytator Zenon Chrześcijański z Delegatury w Tczewie. W gronie gości obecni byli także przedstawiciele instytucji, organizacji i partnerów wspierających na co dzień działalność tej placówki.

Znaczenie historyczne bohaterskiej postawy Obrońców Westerplatte przedstawił Mateusz Jasik – główny specjalista w dziale edukacji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaprosił uczniów do odwiedzenia strony internetowej oraz muzeum, gdzie zostało przygotowanych wiele atrakcji edukacyjnych przybliżających historię oraz znaczenie II Wojny Światowej.

Po jego krótkim wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał odczytał treść uchwały nadającej imię Gimnazjum. Później nastąpił najbardziej doniosłym momentem ceremonii - prezentacja sztandaru oraz przekazanie go w ręce Dyrektora Gimnazjum Zbigniewa Guzmana.

 

Cz 2 - Wręczenie nagród dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz program artystyczny

  • W kategorii Edukacja

Jabil i CKZiU zwiększą kompetencje uczniów

Fabryka Jabil Circuit Poland i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie 6 lipca br. zawarły porozumienie umożliwiające podniesienie kompetencji  zawodowych kształconych uczniów.

Nadrzędnym celem współpracy pomiędzy firmą a szkołą jest podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkoły poprzez praktyczną naukę zawodu, dopasowanie działań edukacyjnych Szkoły do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz promowanie atrakcyjności i jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego.

W ramach współpracy uczniowie klas objętych umową i spełniający kryteria Pracodawcy będą mieli możliwość odbywania rozszerzonych płatnych praktyk czy skorzystania z organizowanych wycieczek zawodowych. Pracodawca będzie organizował również praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wśród innych działań wskazać należy także współorganizowanie konkursów propagujących wiedzę techniczną, wsparcie pracodawcy w unowocześnianiu bazy warsztatowej szkoły poprzez przekazywanie sprzętu i urządzeń mogących stanowić pomoce dydaktyczne w szkole. Firma Jabil Circuit zobowiązała się również do ufundowania rocznych płatnych stypendiów dla najlepszych uczniów klas IV o profilach: technik mechatronik i technik elektronik, a następnie zatrudnienia najlepszych absolwentów spełniających odpowiednie kryteria.

Uroczyste podpisanie umowy o pogłębionej współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie a firmą Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. zostało podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Podpisy na umowie złożyli: Krzysztof Mioduszewski – Prezes Jabil Circuit Poland i Radosław Ślusarski Członek Zarządu Jabil Circuit Poland oraz Romana Pawelska-Sulot Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2018 roku z możliwością jej przedłużenia.

Jabil Circuit – firma działająca w sektorach elektroniki, energii odnawialnej oraz inteligentnych sieci energetycznych (inwertery, liczniki energii i gazu). To kolejny ważny partner wspomagający kształcenie zawodowe uczniów powiatowych szkół. Zakład produkcyjny w Kwidzynie tworzy zespół ok. 2500 pracowników.

źródło: powiatkwidzynski.pl
   

Sukces maturzystów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński !

Każda ze szkół prowadzonych przez Powiat uzyskała doskonały wynik zdawalności matury wśród absolwentów roku 2015. Po raz pierwszy w historii wszystkie szkoły Powiatu uzyskały średni wynik zdawalności matury znacznie wyższy od średniego wyniku w województwie pomorskim i w kraju:

- licea (nowa formuła) – 93% (średnia zdawalność w województwie – 77%, w kraju – 80%)
- technika (stara formuła) – 76% (średnia zdawalność w województwie – 66%,
w kraju – 64%)
- łącznie we wszystkich typach szkół Powiatu (stara i nowa formuła) – 85% (średnia zdawalność w województwie – 73%, w kraju – 74%).

Na uwagę zasługuje również fakt, iż tak wysoka zdawalność została osiągnięta przy bardzo wysokiej przystępowalności do egzaminu maturalnego (96,58 %) – spośród 439 tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat, do egzaminu maturalnego nie przystąpiło tylko 15 osób.

Uzyskanego wyniku bardzo serdecznie gratulujemy i składamy wyrazy uznania uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz dyrekcjom wszystkich szkół.

Uczeń Gimnazjum nr 2 trzeci w Polsce!


„Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków”
ppłk Łukasz Ciepliński "Pług", żołnierz wyklęty

 

Wojciech Hyla, uczeń klasy I d Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim finale IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Wojtek napisał esej o bohaterskiej postawie swojego dziadka w walce z sowieckim i komunistycznym zniewoleniem „Mój dziadek Jan Hyla Żołnierz Wyklęty od Mnicha”. Wojtek Hyla pokonanym polu zostawił kilkuset uczniów z całego kraju.

Pochodzący z Sadlinek Jan Hyla, nosił pseudonimy „Baca” lub „Tata”, był żołnierzem podziemnej organizacji żołnierzy wyklętych o nazwie Organizacja Mnicha. Organizował rekrutacje do organizacji na terenie gminy Sadlinki i walczył z komunistami, siłami bezpieczeństwa , KBW i UB-MO w okolicach Staszowa w Górach Świętokrzyskich. Po aresztowaniu Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach domagał się dla Jana Hyli kary śmierci. Ostatecznie skończyło się na 15 latach więzienia. 

 -Bardzo żałuje ale osobiście nie znałem dziadka. Nie miałem okazji go poznać. Zmarł na długo przed moim urodzeniem. Znam go jedynie z opowiadań babci, mamy i jej sióstr oraz dostępnych na rynku publikacji. Dla mnie był i zawsze pozostanie bohaterem, który walczył o wolna Polskę. Ojczyznę jego marzeń. Nie doczekał niestety obalenia komunizmu. Cieszę się, że udało mi się zająć tak wysokie miejsce. Dziękuje pani od historii, Annie Chmielewskiej za olbrzymią pomoc , jaką mi udzieliła przy pisaniu tej medalowe pracy – mówi Wojtek Hyla.  

W konkursie wzięło udział kilkuset uczniów z całego kraju. Wcześniej praca Wojciecha Hyli zajęła drugie miejsce na szczeblu regionalnym, gdzie uczeń kwidzyńskiego gimnazjum rywalizował z gimnazjalistami z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. To dało  przepustkę do finału ogólnopolskiego, który odbył się w Lublinie. Nauczycielką, pod kierunkiem której uczeń pisał pracę jest Anna Chmielewska. To kolejny sukces tej nauczycielki w tym konkursie. W ubiegłym roku, w III edycji tego konkursu uczennica Anny Chmielewskiej, Małgorzata Duzinkiewicz, za pracę  „Zachować się jak trzeba…” była na etapie regionalnym druga., dzięki czemu rywalizowała w finale ogólnopolskim.   

 

  • W kategorii Kultura
Subskrybuj ten kanał RSS