Sobota
19 Października 2019

XI Powiatowa Olimpiada Czytelniczo-Literacka

23 uczniów z 8 szkół Powiatu Kwidzyńskiego rywalizowało ze sobą w ramach XI Powiatowej Olimpiady Czytelniczo-Literackiej dla klas I-III.
Mottem tegorocznej olimpiady była znana sentencja "Historia lubi się powtarzać".

26 kwietnia w świetlicy w Czarnem Dolnem odbyła się coroczna już impreza czytelnicza, organizowana przez Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II. W tym roku, w charakterze gościa honorowego wystąpiła gdańska autorka książek, scenariuszy teatralnych i programów telewizyjnych - pani Roksana Jędrzejewska - Wróbel. Spotkanie  to możliwe było dzięki życzliwości dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, pana Piotra Widza.

Na początku olimpiady dzieci wysłuchały fragmentów opowiadań i bajek autorki. Swojego głosu użyczyły, zaproszone na to wydarzenie, pani  Małgorzata Kensicka – Knyblewska - asystent Wójta Gminy Gardeja oraz pani Edyta Gudowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem.

Później nadszedł czas na testy ze znajomości treści książek pani Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel. Wszystkie dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością utworów autorki, dlatego jury zmuszone było jeszcze do przeprowadzenia ustnej dogrywki, która przesądziła o ostatecznych wynikach olimpiady.

Jednak największe emocje wzbudziła długo oczekiwana pisarka. Poruszane tematy oraz pytania zadawane przez dzieci sprawiły, że spotkanie było równie interesujące dla dzieci jak i dla dorosłych mieszkańców Czarnego Dolnego i okolic, obecnych na sali.

Opowieści o tym, jak działa wyobraźnia, jak się rodzą pomysły na poszczególne postaci do książek i wiele innych anegdot, potwierdziły tylko ogromny talent i atrakcyjność dzieł tej autorki.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz mnóstwo książkowych upominków. Kolejka po autograf zdawała się nie mieć końca. Póżniej był jeszcze czas na zdjęcia z "florką".

Organizatorami konkursu byli nauczyciele klas 4-6: Mirosław Kowalczyk, Agnieszka Miller Ważny, Karolina Józwowska, Magdalena Michalska oraz Elżbieta Reowicz.

(NC)

  • W kategorii Edukacja

Cybreprzemocy mówimy NIE!

CYBERPRZEMOCY MÓWIMY NIE!
MY wobec Cyberprzemocy i uzależnień!

 

Dnia 21 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem odbyło się uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Szkoła bez Przemocy - Cyberprzemocy mówimy nie!” dla uczniów szkół podstawowych oraz  I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,MY wobec Cyberprzemocy i uzależnień!” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Rozstrzygnięciu towarzyszył wernisaż nagrodzonych prac.
Organizatorem konkursu plastycznego była Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pani Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty, Pan Kazimierz Kwiatkowski - Wójt Gminy Gardeja oraz Straż Miejska w Kwidzynie.  Partnerami konkursu byli: Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanum. Wszystkich obecnych powitała Dyrektor szkoły Pani Edyta Gudowska. Podczas rozstrzygnięcia konkursu głos zabrała pani Helena Roszak, która uzasadniła przyznanie nagród obecnym laureatom konkursu oraz przybliżyła formy pracy komisji. Następnie Pan Kazimierz Kwiatkowski pogratulował uczniom inwencji twórczej, a także podzielił się własną refleksją odnośnie pracy, która wywarła na nim największe wrażenie. Pan Wójt swoje przemyślenia odniósł  do aktualnych problemów, z jakimi zmaga się współczesna młodzież w świecie mediów.                       

Konkurs realizowany jest w celu uświadomienia stosunku dzieci młodzieży do  nowych uzależnień: fonoholizm, gry komputerowe, media społecznościowe, kształtowania postaw asertywnych wobec zjawiska cyberprzemocy, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu oraz rozwijania twórczości artystycznej.

Najważniejszymi gośćmi uroczystości były dzieci, rodzice, opiekunowie plastyczni, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w konkursie, a także przedstawiciele mediów oraz członkowie Komisji powołanej przez organizatora Konkursu, która oceniała prace uczniów. W uroczystości uczestniczyli Pan Kazimierz Kwiatkowski - Wójt Gminy Gardeja, Pani Helena Roszak - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Elżbieta Zachorowska - członek Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Ewa Wojtaś - Śmiejkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, Aldona Czyżewska - logopeda, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, Ryszard Malajka - artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanum, Mirosław Iljin - inspektor Straży Miejskiej w Kwidzynie, Wojciech Lorek - młodszy inspektor Straży Miejskiej w Kwidzynie.

Na konkurs wpłynęło 167 prac uczniów z 30 placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego, które oceniła Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Helena Roszak - prezes Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Wanda Bojarczuk - członek Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Elżbieta Zachorowska - członek Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa ,,Kontrasty”, Ewa Wojtaś - Śmiejkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, Aldona Czyżewska - logopeda, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, Ryszard Malajka - artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanum, Mirosław Iljin - inspektor Straży Miejskiej w Kwidzynie, Wojciech Lorek - młodszy inspektor Straży Miejskiej w Kwidzynie. Jurorzy oceniając prace brali pod uwagę indywidualne, oryginalne potraktowanie tematu, bogaty i różnorodny warsztat pracy, samodzielność wykonania i estetykę pracy. Ostatecznie Komisja przyznała 18 nagród i 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych.
                   

Nagrody i wyróżnienia


Kat. klasy I-III (szkoły podstawowe)
I miejsce - Zuzanna Bugalska, Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, opiekun plastyczny Anna Reich
I miejsce - Amelia Kamm, Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim, opiekun plastyczny Krystyna Kolasińska
I miejsce - Julia Paurowska, Szkoła Podstawowa w Cyganach, opiekun plastyczny Anita Pielak
II miejsce - Hanna Mroczkowska,  Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem, opiekun plastyczny Sylwia Blumkowska
II miejsce - Hanna Lubecka, Szkoła Podstawowa w Kościerzynie, opiekun plastyczny Julita Plichta
II miejsce - Wiktoria Blumkowska,  Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem, opiekun plastyczny Elżbieta Reowicz
III miejsce - Lena Talarczyk, Szkoła Podstawowa w Sadlinkach, opiekun plastyczny Dorota Michońska
III miejsce - Maria Budakowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim, opiekun plastyczny Małgorzata Cwiek
III miejsce - Krystian Rutkowski, Szkoła Podstawowa w Sadlinkach, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin-Makowiecka
wyróżnienie - Kinga Bach, Szkoła Podstawowa w Kościerzynie, opiekun plastyczny Julita Plichta
wyróżnienie - Tymoteusz Kot, Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach, opiekun plastyczny Wioletta Rogowicz

Kat. klasy IV-VI  (szkoły podstawowe)
I miejsce - Maciej Leoniak, Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu, opiekun plastyczny Danuta Ciecióra
II miejsce - Jan Zardzewiały, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie, opiekun plastyczny Anna Kowalczyk
III miejsce - Maciej Schaefer, Szkoła Podstawowa w Otłowcu,  opiekun plastyczny Piotr Schaefer
IV miejsce - Zuzanna Truszczyńska, Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem, opiekun plastyczny Izabela Topolewska
V miejsce - Amelia Lipiec, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie, opiekun plastyczny Anna Kowalczyk
VI miejsce - Oliwia Kępska, Szkoła Podstawowa w Morawach, opiekun plastyczny Iwona Wolińska
wyróżnienie - Julita Walczak, Gminny Ośrodek Kultury w Gardei, opiekun plastyczny Piotr Schaefer
wyróżnienie - Amelia Więczkowska, Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem, opiekun plastyczny Izabela Topolewska
wyróżnienie - Zuzanna Waszczyszyn, Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu, opiekun plastyczny Danuta Ciecióra

Kat. klasy I-III (szkoły gimnazjalne)
I miejsce - Krzysztof Kamieniew, Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, opiekun plastyczny Anita Lasota
II miejsce - Patrycja Paziewska, Zespół Szkół w Gardei, opiekun plastyczny Piotr Schaefer
III miejsce - Patrycja Kępa, Gimnazjum w Wandowie, opiekun plastyczny Piotr Schaefer
wyróżnienie - Wiktoria Małkiewicz, Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, opiekun plastyczny Anita Lasota

W celu zaprezentowania prac szerszemu gronu widzów arcyciekawe i pełne fantazji wytwory uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na stronach internetowych partnerów. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wpłynęło na: odkrycie przez uczestniczących w konkursie uczniów własnych uzdolnień i możliwości, umocnienie wiary w siebie, osiągnięcie zadowolenia i sukcesu.    
      

Organizatorzy konkursu wyrażają serdeczne podziękowania
Patronom Honorowym, Partnerom, Członkom Komisji Konkursowej,
Dyrekcji Szkoły i Wójtowi Gminy Gardeja oraz sponsorom
za życzliwość i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Gratulujemy nagrodzonym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.


Organizatorki konkursu:
Sylwia Blumkowska, Agnieszka Miller-Ważny, Jolanta Rygielska, Karolina Józwowska, Izabela Topolewska, Magda Michalska, Elżbieta Reowicz

  • W kategorii Edukacja

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Czarnem Dolnem

W Polsce znany jest pod wieloma nazwami: bulba, pyra, grula, kartofel, ale najczęściej jako ziemniak. Do Europy został przywieziony pod koniec XVI wieku, a wywodzi się z Ameryki Południowej. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną. Dieta przeciętnego mieszkańca Ziemi zawiera ok. 33 kilogramów ziemniaków rocznie.

Doczekał się swojego święta, obchodzonego na zakończenie lata pod nazwą Dzień Pieczonego Ziemniaka. Mieszkańcy Czarnego Dolnego po raz pierwszy wpisując się w tę ogólnopolską tradycję urządzili 19 września festyn integracyjny na Placu Rekreacyjnym. Główną atrakcją tego dnia stały się potrawy oraz zabawy z ziemniakiem.

Impreza zorganizowana została przez Wójta Gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego, Sołectwo Czarne Dolne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gardei. Ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie imprezy wykazało się Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnem Dolnem. To właśnie działające w ramach koła Gospodynie z Czarnego Dolnego przygotowały duży wybór potraw z ziemniaka.

Aby tradycji stało się zadość głównym daniem dnia stały się ziemniaki pieczone na grillu.

Podczas imprezy odbyło się szereg konkurencji i zabaw. Jedną z najbardziej emocjonujących rywalizacji okazało się obieranie ziemniaków. Do konkursu stanęły gospodynie w różnym wieku. I choć liczył się czas to jednak waga obranych ziemniaków zdecydowała, która z Pań poradziła sobie najlepiej.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były biegi z przeszkodami i rzut ziemniakiem do celu a także dmuchane zamki. Inną atrakcją, jaką na ten dzień przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich było stoisko decoupage, czyli sztuki zdobienia przedmiotów wycinanym papierem.

To kolejna już udana impreza w Czarnem Dolnem, która nie mogłaby się odbyć bez dofinansowania z projektu „Aktywne kobiety na wsi”. Projekt ten jest dofinansowany z funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Stowarzyszenia Akwedukt.

Organizacja tego typu wydarzeń ma duże znaczenie dla integracji mieszkańców wsi, gdzie takich imprez jest bardzo niewiele, co potwierdzają sami uczestnicy.

  • W kategorii Kultura

Festyn w Czarnem Dolnem

Mieszkańcy wsi Czarne Dolne spotkali się 11 lipca br. na festynie integracyjnym. Imprezę rozpoczął pokaz umiejętności straży pożarnej, później odbyły się zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na stoiskach skosztować można było swojskiego jadła i ciast przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko malowania twarzy, a zaraz po nim zamek dmuchany i trampolina. Dorośli mogli wziąć udział w pokazie środków czyszczących na stoisku Ekologia Jutra. Później odbył się pokaz dużych baniek, a pod wieczór ognisko i pieczenie kiełbasek.

Organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka w Czarnem Dolnem i Ochotnicza Straż Pożarna. Jak podkreślają organizatorzy impreza jest ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności i nie mogła by się ona odbyć bez wsparcia ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu Funduszu Akumulator Społeczny. Szczególne podziękowania organizatorzy kierowali w stronę pani Anny Krzeszowskiej-Hovanecz i Stowarzyszenia Akwedukt wspierającego działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Czarnem Dolnem.

Subskrybuj ten kanał RSS