Poniedziałek
6 Grudnia 2021

Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

Nazwano ich „Wyklętymi”, bo mieli być zapomniani. Pamięć o nich miała być wymazana z historii. Przypisywano im zbrodnie, których nie popełnili. Odmawiano im godności ludzkiej, szydząc z ich patriotyzmu i złożonej przysięgi żołnierskiej, że „będą walczyć z wrogiem Polski do ostatniej kropli krwi”. A jednak, kolejny raz zebraliśmy się, aby uczcić bohaterską postawę ukochanych synów Ojczyzny.

  1 marca 2021 roku obchodziliśmy, już po raz 10-ty, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto ustanowione przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zostało zatwierdzone już przez jego następcę -  Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 roku. W tym dniu składamy hołd dla tych wszystkich polskich żołnierzy, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni. Pozostając wierni złożonej przysiędze prowadzili nadal walkę o pełną niepodległość Polski.

  Dzięki swojej bohaterskiej postawie Żołnierze Wyklęci zapisali piękną kartę w polskiej historii, a poprzez okazaną wierność względem Rzeczypospolitej Polskiej dali nam lekcję patriotyzmu, oddania i dbania o los naszej Ojczyzny.

  W tym roku obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy w Kwidzynie rozpoczęły się w kwidzyńskiej katedrze. Najpierw uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Janowie pod opieką dyrektora Marka Strociaka, przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Następnie krótkie przemówienie w imieniu potomków i rodzin członków Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny wygłosił Pan Leszek Torłop. Rys historyczny przybliżający losy Żołnierzy Wyklętych powrócił jeszcze podczas Mszy św. - w trakcie kazania wygłoszonego przez ks. Kan. Ignacego Najmowicza.

  Pandemia ograniczyła mocno dalszy przebieg uroczystości. Ze względu na ograniczenia w zakresie organizacji zgromadzeń, tradycyjne już składanie kwiatów przez delegacje organizacji kombatanckich i pozarządowych, rodzin, władz samorządowych odbywało się w formie indywidualnej. W miejscach pamięci: na Skwer im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Kwidzynie oraz przed tablicą Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej przy  I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie, od godziny 11:00 do 13:00 ? wystawione zostały warty honorowe, składające się z harcerzy z ZHP Hufca Kwidzyn, harcerek z ZHR Kwidzyn oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „Spartakus”. Mimo niskiej temperatury dzielnie pełnili swoją służbę.

  Wyjątkowo w tym roku podczas uroczystości nie zostały wystawione poczty sztandarowe, nie było przemówień, ani tradycyjnego spotkania potomków i rodzin Żołnierzy Wyklętych i środowisk kombatanckich. Nowym akcentem podczas uroczystości na Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie było odegranie sygnału „Śpij kolego”.

  W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, potomkowie i rodziny, a wśród nich m.in. Wójt Gminy Kwidzyn Pan Dariusz Wierzba, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Pan Piotr Spaczyński, Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn Pan Krzysztof Michalski i Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn Pan Witold Liziński, Radny Roman Górniewski. Władze Miasta Kwidzyna reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Piotr Halagiera. Obecni byli również miejscy Radni Rady Miejskiej - Jolanta Ważna, Marek Sidor, Sebastian Kasztelan i Marek Strociak, a także Radny Powiatu Kwidzyńskiego Zbigniew Koban.
 
  Nie zabrakło również delegacji służb mundurowych, a wśród nich Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, Służby Więziennej Zakładu Karnego w Kwidzynie, Nadleśnictwa Kwidzyn czy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Kwiaty złożyli również kierownicy jednostek samorządowych, w tym dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kwidzyn.

  Ogromne wzruszenie wywołała również obecność Porucznika Romana Bronowickiego, Żołnierza Wyklętego Polskiej Organizacji Wojskowej, który uczestniczył w składaniu kwiatów we wszystkich wymienionych miejscach pamięci. Tak jak w latach swojej młodości, stał się bohaterem polskiego odrodzenia, tak i teraz wykazał się odwagą i gotowością by uczcić pamięć bohaterów i przyjaciół.

  Cześć i chwała bohaterom !