Niedziela
15 Września 2019

Mozaiki z Rawenny w muzeum zamkowym

Mozaika w prezbitermu kościoła San Vitale w Rawennie | Cesarzowa Teodora w towarzystwie dwóch kapłanów po lewej i siedmiu dam dworu z prawej. Autorzy nieznani mozaikarze greccy ok. 526-550r. Mozaika w prezbitermu kościoła San Vitale w Rawennie | Cesarzowa Teodora w towarzystwie dwóch kapłanów po lewej i siedmiu dam dworu z prawej. Autorzy nieznani mozaikarze greccy ok. 526-550r.

Wielka atrakcja czeka na miłośników sztuki chrześcijańskiej w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. Od czerwca do września 2017 r. można zwiedzać wystawę "Mozaiki z Rawenny". Na kolekcję składa się zbiór kopii słynnych mozaik pochodzących z Vi VI wieku n.e. przedstawiających symbolikę wczesnochrześcijańską.

Wernisaż wystawy odbył się 7 czerwca 2017 r o godz. 17:30 w salach Muzeum w Kwidzynie. Wydarzeniem towarzyszącym był koncert muzyki dawnej w wykonaniu Schola Cantorum Gymevensis. W programie koncertu usłyszeć można było śpiewy chorału gregoriańskiego, a wśród nich śpiewy iturgiczne takie jak "Kyrie", czy "Ave Maria".

Kolekcja

Zaprezentowany zbiór mozaik, stanowiących wierne kopie antycznych oryginałów, które do dzisiaj można podziwiać w zabytkach Rawenny, powstał na początku lat pięćdziesiątych XX wieku w celu popularyzacji na świecie miasta i jego bezcennych skarbów. Realizację kopii powierzono grupie artystów mozaikarzy z Akademii Sztuk Pięknych, wiernych strażników tej pradawnej umiejętności ludzkich rąk. Cały zbiór wykonano w oparciu o złożoną i ścisłą metodologię, w celu zagwarantowania absolutnej wierności oryginałom.

Przesłanie raweńskich mozaik

Raweńscy arcybiskupi i duchowni będący zleceniodawcami mozaik, byli ludźmi o głębokim przygotowaniu teologicznym, gotowymi zmierzyć się z wielkim artystycznym świadectwem schyłku antycznej rzymskiej cywilizacji. Niewątpliwie udało im się uzyskać doskonałość stylistyczną w cyklu mozaik bogatych w treści obecne w kulcie i w liturgii chrześcijańskich misteriów. Najbardziej autentyczne i głębokie objaśnienie przesłania raweńskich mozaik odnaleźć można do dzisiaj w Starym i Nowym Testamencie oraz w komentarzach.

Mozaikowe cykle raweńskie odzwierciedlają koncepcje dawnej symboliki chrześcijańskiej ściśle związanej z liturgiczną lekturą Pisma Świętego, w duchu sakramentalnym właściwym wybitnym autorom eklezjastycznym z V i VI wieku.

Sztuka mozaiki

Mozaika, zrodzona w okresie przedrzymskim, w gorących promieniach słońca Morza Śródziemnego, pośród ludów chaldejskich, punickich, syryjskich i greckich, znajduje systematyczne i imponujące zastosowanie w epoce cesarstwa rzymskiego, stając się najbardziej rozpowszechnionym środkiem ekspresji w dekoracjach podłogowych willi oraz miejsc kultu, w miastach i latyfundiach.

Jednakże dopiero z nastaniem cywilizacji chrześcijańskiej sztuka mozaiki święci największe i nieporównywalne triumfy. Od IV do VII wieku sztuka i ikonografia chrześcijańska stają się wyrazem wewnętrznego przeżycia, symbolizmu i abstrakcji, mozaika zaś uprzywilejowanym narzędziem szerzenia biblijnego przesłania i jego teologii. Rawenna zachowała w swych słynnych zabytkach jedno z bogatszych świadectw niezrównanych cykli figuratywnych z tamtej epoki.

Organizatorzy

+ Muzeum w Kwidzynie
oddział Muzemu Zamkowego w Malborku

+ Servizio Turismo e Attività Culturali Miasta Rawenna

+ Miasto Kwidzyn

Zwiedzanie wystaw

wtorek - niedziela 9:00 - 17:00 (1 maja - 30 września)

bilet normalny - 10 PLN  |   bilet ulgowy - 5 PLN   |   bilet EURO Card - 5 PLN

 

 

Mozaiki z Rawenny

  

Pliki medialne

Schola Cantorum Gymevensis

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież