Sobota
19 Października 2019

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim

foto: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie foto: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

  W dniu 15.03.2017 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Górkach odbyła się konferencja, dotycząca dwóch projektów związanych z podniesieniem jakości szkolnictwa zawodowego. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych i regionalnych firm, burmistrzowie i wójtowie naszego powiatu, zarząd powiatu, tj. starosta Jerzy Godzik, członek zarządu Włodzimierz Dawidowski, powiatowi radni, członkowie zespołu ds. opracowywania strategii, nauczyciele kształcenia zawodowego w wybranych branżach, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz uczniowie.

  Konferencję otworzył starosta Jerzy Godzik, po czym głos zabrał Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Adam Krawiec. Następne punkty programu zreferował zespół projektowy.
 Kierownik projektu Aneta Mroczko przedstawiła informację na temat realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów”. Kierownik projektu Mirosław Bator przedstawił informację na temat realizacji projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja wraz z wyposażeniem”.  

 Asystent kierownika projektu Dorota Olszuk przedstawiła informację dla pracodawców  i przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej dla uczniów. Doradca zawodowy z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Kwidzynie, Jolanta Bryłka poinformowała o organizowanych w najbliższej przyszłości Targach Edukacyjnych i Targach Pracy.

  W ramach ścisłej współpracy z Powiatem Kwidzyńskim, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku przekazał informacje dla przedsiębiorców na temat możliwości dofinansowania działalności gospodarczej.

  Na zakończenie konferencji zaplanowano prezentację obiektu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego wszystkim zebranym.

  W 2016 r. Powiat Kwidzyński pozyskał środki, a następnie rozpoczął realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów ” wartość projektu wynosi 2 252 732,02 zł.
2. Informacja na temat realizacji projektu „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja wraz z wyposażeniem ” (wartość projektu wynosi 18 910 127,80 zł).

  W ramach zintegrowanych projektów zaplanowano szereg działań, mających na celu zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie oraz dostosowanie istniejących obiektów szkół zawodowych, w których prowadzone są zajęcia szkolnictwa zawodowego, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

   Projekt miękki, którego wartość całkowita opiewa na 2 252 732,02  zł, dofinansowanie  2 027 458,82 zł, Wkład własny 10%  - 225 273,20 zł, w tym:
 - finansowy w kosztach bezpośrednich- 26 210,00 zł  (część staży - ZSP2, wyposażenie SPINEK)
 - niepieniężny w kosztach bezpośrednich - 199 063,20 zł (sale na zajęcia, szkolenia – wartość określona na podstawie Uchwały nr 53/11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali, budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego).

   W ramach projektu odbędą się kursy, szkolenia, warsztaty i staże zawodowe u pracodawców.
Jego celem szczegółowym będzie zwiększenie szans 360 uczniów szkół zawodowych powiatu kwidzyńskiego na odniesienie sukcesu na rynku pracy, w tym: ZSP2-60 uczniów (z branży Chemia lekka), ZSP1-100 uczniów (z branży ICT i elektronika), CKZiU - 160 uczniów  (z branży ICT i elektronicznej), CKZiU - 40 uczniów (z branży Energetyka i ekoenergetyka) oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy, w tym z ZSP2-
4 nauczycieli, ZSP1- 4 nauczycieli, CKZiU- 10 nauczycieli, CKZiU- 4 nauczycieli.

  Projekt twardy (inwestycyjny), którego wartość całkowita wynosi 18 910 127,80 zł, dofinansowanie 16 073 608,63 zł, wkład własny finansowy pochodzić będzie ze środków Powiatu Kwidzyńskiego -  jego celem jest dostosowanie istniejących obiektów szkół zawodowych do prowadzenia zajęć szkolnictwa zawodowego, zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 1 i 2 w Kwidzynie. Obie szkoły, a także CKZiU, wyposażone zostaną w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych.

[źródło: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie]

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież