Poniedziałek
20 Sierpnia 2018

GOK wyznacza nowe standary w kulturze lokalnej.

Sukces "Inicjatyw Lokalnych".

Gminny Ośrodek Kultury wskazał nowe standardy organizacji działalności kulturalnej skupionej wokół inicjatyw mieszkańców. Odejście od modelu "kultury podawczej" spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców Gminy Kwidzyn. Ośrodek przejął rolę wspierającą, a mieszkańcy zaproponowali swoje sposoby na tworzenie działań kulturalnych w lokalnych środowiskach.

W sobotę 20 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie dokonał uroczystego podsumowania projektu "Inicjatywy Lokalne" realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury +" stawiającym na profesjonalizację placówek kulturalnych.

Program "Inicjatywy lokalne" skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Realizując powyższe założenia Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie przeprowadził diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kwidzyn i ogłosił konkurs na realizację Inicjatyw Lokalnych. Zgłoszonych zostało 14 inicjatyw, z których tylko 6 otrzymało najwyższą punktację, a tym samym środki na realizację projektów. Pomysłodawcy zawiązali tzw. grupy nieformalne i rozpoczęli realizację zadań.

 

Grupa nieformalna "AKTYWNI DLA BRACHLEWA" | projekt: „BRACHLEWO DAWNIEJ I DZIŚ”

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Brachlewa, skupiona wokół historii i teraźniejszości. Projekt kładł nacisk na współpracę różnych grup mieszkańców sołectwa, zarówno rolników jak i osoby wykonujące inne zawody, którzy wybrali wieś jako miejsce swojego życia.

W ramach działań zorganizowano spotkania międzypokoleniowe dla mieszkańców, podczas których wspominano i odkrywano historię Brachlewa na nowo. Uczestnicy rozmawiali także o teraźniejszości, a przede wszystkim lepiej się poznali i spędzali ze sobą czas.

Na pierwszym ze spotkań, które zorganizowano w formie pikniku na stadionie, mieszkańcy zostali poproszeni o przeszukanie swoich szuflad i przyniesienie na następne spotkanie swoich albumów, zdjęć oraz wszelkich śladów historii Brachlewa.  Po wspomnieniach przyszedł czas na działania w terenie, mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach fotograficznych i plastycznych. Efekty warsztatów razem z zebranymi materiałami archiwalnymi przedstawione zostały w albumie "Brachlewo dawniej i dziś" opisującym historię Brachlewa.

 

Grupa nieformalna "CZWARTKOWE MAMY" | projekt: "TEATRZYK FIKU MYKU NA PATYKU"

Ten projekt realizowały mieszkanki Korzeniewa. Motywem była chęć pobudzenia do aktywności twórczej mieszkańców oraz ożywienie biernej atmosfery społecznej.

w ramach projektu odbyły się warsztaty lalkarskie, na których przy pomocy profesjonalistów z toruńskiego teatru lalkowego stworzone zostały lalki teatralne. Mamy stworzyły scenariusz i scenografię a następnie wystawiły przedstawienie teatralne dla najmłodszych mieszkańców Gminy. Spektakl wystawiony w Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn Filii w Korzeniewie zachęcił wielu mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw integrujących lokalna społeczność.

 

Grupa nieformalna "Z PODZAMCZA" | projekt: „POD ZAMKIEM? GDZIE TO JEST? TROPEM PĘDZLA...”

Szczególne położenie Podzamcza - przy urokliwej wysoczyźnie leśnej, ukazanie walorów przyrodniczych na płótnach w formie malarskiej  pozwoliło rozbudzić uczucie głębszej identyfikacji i utożsamianie się miejscem zamieszkania. Inicjatywa zintegrowała lokalną młodzież i dorosłych, wzbudziła świadomość i dumę z posiadania w swoim otoczeniu naturalnych zasobów mogących stanowić wizytówkę regionu.

Mieszkańcy uczestniczyli we wspólnych plenerach malarskich a piękno swojej okolicy przelali na płótno obrazów. Większość osób po raz pierwszy zetknęła się z prawdziwym malarstwem. Niektórzy z uczestników z dumą prezentowali swoje pierwsze poważne obrazy. Tak jak w przypadku innych projektów nad poziomem artystycznym czuwał artysta plastyk z ASP. Wszystkie prace zaprezentowane zostały na wernisażu.

 

Grupa nieformalna "OŚNIACZKI Z DZIKIEJ PACZKI" | projekt: „ARTYSTYCZNY MISZ MASZ POD CHMURKĄ”

Sołectwo Ośno to niewielka miejscowość bez własnych instytucji, stąd brak łatwego dostępu do edukacji artystycznej. Realizacja projektu stała się ważnym integrującym wydarzeniem, które aktywizowało różne grupy międzypokoleniowe. Projekt przyjął formę twórczego spędzania czasu wolnego, poprzez wspólną i aktywną zabawę. Z uwagi na fakt że w sołectwie Ośno nie ma świetlicy, szkoły ani żadnego innego miejsca/budynku, w którym można byłoby przeprowadzić zajęcia, grupa założyła przeprowadzenie zajęć artystycznych „pod chmurką”. Zorganizowano cykl warsztatów artystycznych, podczas których obok nabycia konkretnych umiejętności, dzieci i dorośli zdobywali wiedzę z zakresu kultury regionu Powiśla, ginących rzemiosł, poznawali las i vademecum ekologa oraz spróbowali swoich sił tanecznych.

 

Grupa nieformalna "KULTURALNY TEAM" | projekt: „ARTYSTA – WIERSZOKLETA – TO TY I JA. WARSZTATY ARTYSTYCZNE”

To jeden z najbardziej różnorodnych pod względem formy i treści zrealizowanych projektów. Ideą przewodnią każdego ze spotkań było przedstawienie z użyciem środków artystycznych jednego z wybranych wierszy polskiego pisarza. W trakcie projektu dzieci z dorosłymi poznały instrumenty muzyczne takie jak, trąbka, puzon, klawisze, skrzypce i za ich pomocą próbowali wyrazić treści zawarte w wierszach. Na innych spotkaniach inspiracji dostarczała zdrowa żywność, polskie tańce ludowe, czy tworzenie własnych koszulek i torb materiałowych z własnym obrazkiem. Jednak absolutnym hitem okazały się zawody z dojenia krowy. Tutaj zarówno dzieci jak i dorośli chętnie spróbowali swoich sił.

 

Grupa nieformalna "KULINARNE TRIO" | projekt: „O JEDZENIU NA POWIŚLU. W POSZUKIWANIU KULINARNYCH ŹRÓDEŁ”

Celem tego działania była integracja międzypokoleniowa skupiona wokół lokalnej tradycji kulinarnej regionu Dolnego Powiśla. Wspólne gotowanie z profesjonalistą okazało się doskonałym pretekstem do aktywnego spędzenia czasu wolnego zarówno młodzieży jak i dorosłych.

Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę o tradycyjnych potrawach regionalnych, sposobie ich przygotowania oraz podawania. Podczas otwartych spotkań i warsztatów kulinarnych można było poznać potrawy jakie jadano na Powiślu przed II wojną światową, jak konserwowano i przechowywano żywność na Powiślu. Doświadczone gospodynie chętnie dzieliły się swoją wiedzą na temat przyrządzania tradycyjnych potraw naszego regionu a także łamały tradycyjne przepisy podczas warsztatów „Stare w nowej odsłonie” prowadzonych przez kucharza specjalistę. Było smacznie i estetycznie. Wśród przepisów nie zabrakło także pomysłów na wyjątkowe drinki i nalewki.

Pliki medialne

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież