Środa
20 Października 2021

Radni opozycji kontynuują 1. sesję Rady Miejskiej

Radny Senior Franciszek Galicki, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wznowił obrady 1. sesji Rady Miejskiej. 11 grudnia br. do sali obrad przybyło dziesięcioro radnych opozycji z KWW "Kwidzyniacy" oraz Prawa i Sprawiedliwości. Z powodu braku kworum obrady zostały przerwane do czasu rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Pomorskiego.

6 grudnia, odbyło się drugie posiedzenie tej samej sesji RM. Wtedy w wyniku braku porozumienia w zakresie podziału stanowisk w prezydium rady radny senior zawiesił obrady. Decyzję tę zakwestionował Radny Roman Bera, który po ogłoszeniu przerwy w obradach wezwał do pozostania na sali i kontynuowania posiedzenia. Jednak na sali pozostało jedenaścioro radnych z koalicji PKO-SLD. Dalsze posiedzenie poprowadził Radny Jerzy Bartnicki. Wybrano w tym dniu Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podjęto 18 uchwał. (Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule: "Nie o stanowiska chodzi, ale o dobre funkcjonowanie [rady miejskiej]")

W poniedziałek sprawa trafiła do Wojewody Pomorskiego jako organu nadzorczego uprawnionego do rozstrzygnięcia sporu.

/NC/

 

Trzecie posiedzenie 1. sesji Rady Miejskiej

Oświadczenie KWW Kwidzyniacy

Oświadczenie radnych Prawa i Sprawiedliwości

Odpowiedzi na pytania dziennikarzy

  • W kategorii Polityka

38. Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie

38. Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie z pewnością przejdzie do historii jako jedno z nadłuższych i emocjonujących posiedzeń.

Podczas 6-cio godzinnej sesji nie brakowało zabawnych i zaskakujących sytuacji. Niektózy radni rwali sobie włosy z głów, jednak główne tematy jakie zdominowały obrady były związane z funkcjonowaniem telewizji kablowych i jakości relacji telewizyjnych. Kolejny emocjonujący temat jaki pojawił się w trakcie interpelacji to program walki z graficiarzami a także odpowiedź Burmistrza Romana Bery na zapytanie Radnego Romana Szałapskiego w sprawie wywiązania się z obowiązku sporządzenia spisu gruntów pod realizację programu rządowego "mieszkanie+".

W materiale filmowym prezentujemy najciekawsze dyskusje i sytuacje z tego posiedzenia.

[Aktualizacja 12 lutego 2018]

W odpowiedzi na interpelację Radnego Romana Szałapskiego, w sprawie sporządzenia przez Miasto Kwidzyn wykazu gruntów pod realizację programu rządowego "Mieszkanie+",  Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Wesołowski dodatkowo udzielił pisemnego wyjaśnienia, które publikujemy poniżej:

 

Kryzys kwidzyńskiego PiS-u

32. sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie z pewnością przejdzie do historii i choć głównym wydarzeniem dnia była zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie, to nie mniej emocjonująca okazała się publiczna deklaracja wystąpienia z Klubu Prawa i Sprawiedliwości trójki jego radnych. Klub upuściła Lidia Bielawska-Karatysz a razem z nią Jacek Strociak i Sebastian Kasztelan.

Od tej pory radni będą  funkcjonować jako radni niezależni, gdyż żadna z osób nie była zarejestrowanym członkiem tej partii. Już podczas wyborów samorządowych startując z list PiS-u deklarowali brak przynależności partyjnej.

Opuszczenie kwidzyńskiego klubu PiS przez radnych oznacza de facto rozwiązanie tego klubu, gdyż do jego zawiązania wymagane jest minimum troje osób. Na ostatniej sesji nieobecni byli pozostali dwaj członkowie klubu Roman Szałapski i Józef Pomykacz. Pierwszy z nich także wyraża chęć opuszczenia klubu, jednak biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację pozostała mu jedynie deklaracja odcięcia się od firmowania działalności kwidzyńskiego PiS.

Wymienieni radni nie chcą na razie publicznie komentować powodów swojej decyzji.  Bardzo prawdopodobną przyczyną mogą być wewnętrzne nieporozumienia. W ostatnich latach radni ci zabiegali o zmianę kierownictwa i wydzielenie miejskiej grupy w ramach lokalnych struktur PiS. Porozumienia w tej sprawie nie udało się do tej pory osiągnąć.

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że w wyniku wprowadzanych reform przez rząd PiS notowania tej partii stale rosną. Wygląda jednak na to, że kwidzyńskie struktury Prawa i Sprawiedliwości znacząco odbiegają od notowań ogólnopolskich.

[NC]

Mieszkańcy wystrychnięci na dudka!

W burzliwej atmosferze przebiegła 22 sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie. 22 września obradującym radnym towarzyszyli mieszkańcy, którzy przybyli do urzędu z nadzieją wzięcia udziału w dyskusji nad realizacją pierwszej edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyskusji jednak nie doszło (przynajmniej formalnie), a zgłoszone zastrzeżenia względem realizacji KBO wyrazili radni Prawa i Sprawiedliwości.
I choć tym razem mieszkańcom przypadła rola niemych obserwatorów, ich zdanie dobitnie wyrażał transparent za mównicą, z hasłem "427 OSÓB OSZUKANO".

Zachęcamy do wysłuchania relacji z przebiegu sesji. Udostępnione fragmenty nagrań wideo publikujemy dzięki życzliwości mieszkańców obecnych na sesji. Materiał dźwiękowy  - Urząd Miejski w Kwidzynie.

 

  • W kategorii Polityka

„Samorząd padł ofiarą partyjniactwa”

- Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców Kwidzyna i ostatnie decyzje obozu rządzącego - pozwalają stwierdzić z całą stanowczością, że zamiast wymiany argumentów, mamy realizowanie interesów partyjnych Platformy Obywatelskiej – powiedział podczas 10-tej sesji miejskiej - radny Marek Sidor, przewodniczący KWW Kwidzyniacy. Podsumował w ten sposób decyzję o odrzuceniu kandydatury Zbigniewa Drelicha na zastępcę przewodniczącego rady i dodał - samorząd padł ofiarą partyjniactwa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kwidzynie mieszkańcy okręgu nr 10 wybrali nowego radnego, który zajął miejsce po zmarłym Wojciechu Weryku (PO). Zwycięzcą wyborów okazał się Zbigniew Drelich, przedstawiciel KWW Kwidzyniacy. Ten mandat zwiększył reprezentację Kwidzyniaków w radzie do trzech osób. Zgodnie ze Statutem Miasta Kwidzyna oraz Regulaminem Rady Miejskiej ilość taka pozwala na utworzenie samodzielnego klubu radnych. Na poprzedniej sesji radny Marek Sidor ogłosił powstanie Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy oraz złożył wniosek o zapewnienie jednego miejsca w Prezydium Rady Miejskiej dla przedstawiciela tegoż klubu.

Zapewnienie miejsca przedstawicielom wszystkich klubów w Prezydium Rady należy do dobrego zwyczaju stosowanego w państwach demokratycznych. Statut Miasta Kwidzyna określa ilość takich miejsc od 2 do 4 osób, z czego jedno miejsce przeznaczone jest dla przewodniczącego rady, a pozostałe dla jego zastępców.

Obecnie w Prezydium Rady Miejskiej zasiada trzech przedstawicieli rządzącej w mieście Platformy Obywatelskiej oraz jeden przedstawiciel opozycji z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Przyjęcie kandydatury przedstawiciela KWW Kwidzyniacy wiązałoby się z odwołaniem z tej funkcji jednego z członków PO.

Niestety, komisja statutowo-regulaminowa nie przyjęła rekomendacji osoby Zbigniewa Drelicha na stanowisko zastępcy przewodniczącego rady. Wniosek ten przyjęto niejednogłośnie, a przeważyła większość głosów. Przewaga rządzących na forum samej rady ostatecznie doprowadziła do skutecznego zablokowania wniosku Kwidzyniaków. Zatem skład Prezydium Rady Miejskiej Kwidzyna pozostał bez zmiany.

Przedstawiamy zapis dźwiękowy kolejnych wystąpień w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Gorlewicz ogłasza treść uchwały do przegłosowania.

{play}images/audio/1_tresc_uchwaly.mp3{/play}

Przewodniczący Kazimierz Gorlewicz ogłasza stanowisko Komisji Statutowo-Regulaminowej.

{play}images/audio/2_stanowisko_komisji.mp3{/play}

 

Radny Jarosław Golder prezentuje stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/3_stanowisko_PO.mp3{/play}

Radny Marek Sidor wygłasza stanowisko Klubu KWW Kwidzyniacy w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/4_stanowisko_Kwidzyniacy.mp3{/play}

Komentarz Przewodniczącego Kazimierza Gorlewicza do zarzutów sformułowanych w wystąpieniu Radnego Marka Sidora.

{play}images/audio/5b_komentarz.mp3{/play}

Radny Jacek Strociak prezentuje stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/6_stanowisko_PiS.mp3{/play}

Głosowanie nad uchwałą.

{play}images/audio/7_glosowanie.mp3{/play}

Komentarz redakcji

Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus powiedział: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”

Stanowiska klubu PO oraz Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie odmowy przyjęcia rekomendacji Radnego Zbigniewa Drelicha do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady do złudzenia przypominają dobrze znaną nam sytuację, gdy ktoś próbuje wsiąść do zajętego już przedziału w pociągu.

Uzasadnianie odmowy brakiem regulacji prawnych kompetencji klubów radnych zdaje się być zwykłym wybiegiem. W tej samej bowiem wypowiedzi Przewodniczący Rady stwierdza, że działalność klubów jest tylko zwyczajem. Zwyczaj ten musi być dość dobrze znany Radnym kwidzyńskiej PO, bo sami zdecydowali się na powołanie takiego klubu. Zrzeszanie się Radnych w ramach Klubów jest stosowane powszechnie i zaliczane do dobrych praktyk demokratycznych. Zapewnienie miejsca w Prezydium wszystkim przedstawicielom działających klubów należy także do dobrych obyczajów stosowanych w demokratycznych państwach.

Wniosek nasuwa się sam, rządząca Kwidzynem Platforma Obywatelska za nic ma dobre zwyczaje i wartości wypracowane i szanowane powszechnie w państwach demokratycznych w sytuacjach, gdy zapewniają one prawa opozycji. Dla uzasadnienia swoich decyzji de facto użyta została argumentacja siły, zasłaniająca się wolą większości wyborców.

Trudno w takiej sytuacji nie zgodzić się z Radnym Markiem Sidorem zarzucającym "partiokrację". Pozostaje jeszcze jedno pytanie, czy w świetle słów Jana Pawła II taka sytuacja prowadzi nas do zakamuflowanego, czy jawnego totalitaryzmu ?

Norbert Cesarz
  • W kategorii Polityka
Subskrybuj ten kanał RSS