Niedziela
15 Września 2019

38. Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie

38. Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie z pewnością przejdzie do historii jako jedno z nadłuższych i emocjonujących posiedzeń.

Podczas 6-cio godzinnej sesji nie brakowało zabawnych i zaskakujących sytuacji. Niektózy radni rwali sobie włosy z głów, jednak główne tematy jakie zdominowały obrady były związane z funkcjonowaniem telewizji kablowych i jakości relacji telewizyjnych. Kolejny emocjonujący temat jaki pojawił się w trakcie interpelacji to program walki z graficiarzami a także odpowiedź Burmistrza Romana Bery na zapytanie Radnego Romana Szałapskiego w sprawie wywiązania się z obowiązku sporządzenia spisu gruntów pod realizację programu rządowego "mieszkanie+".

W materiale filmowym prezentujemy najciekawsze dyskusje i sytuacje z tego posiedzenia.

[Aktualizacja 12 lutego 2018]

W odpowiedzi na interpelację Radnego Romana Szałapskiego, w sprawie sporządzenia przez Miasto Kwidzyn wykazu gruntów pod realizację programu rządowego "Mieszkanie+",  Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Wesołowski dodatkowo udzielił pisemnego wyjaśnienia, które publikujemy poniżej:

 

Przełom w Radzie Miejskiej !

[Aktualizacja: 7-07-2017]

Mariusz Wesołowski został jednomyślnie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie. W tajnym głosowaniu wszyscy spośród 18-tu głosujących radnych opowiedziało się za jego kandydaturą.
Serdecznie gratulujemy !

Miejsce przewodniczącego zajął po ustępującym Kazimierzu Gorlewiczu, który w Radzie Miejskiej zasiada od 1990 roku.

[Aktualizacja: 27-05-2017]

Kazimierz Gorlewicz zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego w Radzie Miejskiej Kwidzyna. Swoją decyzję zapowiadał już przed kilkoma miesiącami, jednak dopiero na majowej sesji Rady Miejskiej podał ją do publicznej wiadomości.

- Moja rezygnacja nie jest zaskoczeniem dla wielu, którzy wiedzieli wcześniej o mojej decyzji. Nie jest też spowodowana nagłym zdarzeniem. Jest to mój życiowy wybór. Takim jak było i jest sprawowanie mandatu radnego z wyboru mieszkańców Kwidzyna - uzasadniał ustępujący Przewodniczący.

 Zgodnie ze statutem Rady Miasta Kwidzyna, Rada Miejska ma miesiąc na przyjęcie zgłoszonej rezygnacji. W przypadku przekroczenia tego terminu rezygnacja zostaje przyjęta z mocy statutu.

Najbliższa sesja zaplanowana została na dzień 29 czerwca br., co skutkuje automatycznym przyjęciem rezygancji Przewodniczącego na mocy Art 30 ust. 2 Statutów Rady Miasta Kwidzyna.

 

[Aktualizacja: 30-11-2016]

Kazimierz Gorlewicz zachował jednak stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie. W tajnym głosowaniu nad uchwałą o odwołaniu przewodniczącego 10 spośród 17 radnych wyraziło sprzeciw a 7 poprało wniosek, Kazimierz Gorlewicz wstrzymał się od głosu. Uchwała została odrzucona, jednak przewodniczący poinformował o zamiarze rezygnacji z pełnionej funkcji jeszcze w tej kadencji.

Zachęcamy do wysłuchania nagrania audio z dyskusji poprzedzającej głosowanie.

 

[Publikacja: 29-10-2016]

Wygląda na to, że na naszych oczach dokonuje się przełom w historii kwidzyńskiego samorządu.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Kazimierz Gorlewicz, zdaniem radnych opozycyjnych, stracił zdolność kierowania Radą Miejską i utracił zaufanie radnych.

Kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz KKW Kwidzyniacy złożyły projekt uchwały o odwołanie przewodniczącego w związku z przekroczeniem uprawnień, kiedy to w czwartek samodzielnie i arbitralnie zdecydował o przerwaniu obrad Rady Miejskiej. Insygnia (łańcuch przewodniczącego) trafiły w ręce wiceprzewodniczącego Mariusza Wesołowskiego, który po jednomyślnym głosowaniu został przyjęty gromkimi brawami. Do czasu głosowania nad wnioskiem będzie on prowadził najbliższe obrady Rady Miejskiej.

Na ostateczne rozstrzygnięcie musimy jednak jeszcze poczekać. Najbliższa sesja będzie swoistym sprawdzianem, szczególnie dla radnych Platformy Obywatelskiej. Głosowanie nad wnioskiem pokaże, czy zwycięży samorządność i demokracja, czy jednak lojalność partyjna.

PO odstąpi miejsce Kwidzyniakom w Prezydium Rady Miejskiej?

Podczas 9. Sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie, w dniu 24 września odbyło się uroczyste zaprzysiężenie na Radnego pana Zbigniewa Drelicha, który został wybrany w wyborach uzupełniających przeprowadzonych 30 sierpnia 2015 roku na terenie okręgu nr 10.W związku z poszerzeniem się w Radzie Miejskiej przedstawicieli Kwidzyniaków powołany został Klub Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy. Na jego czele stanął Radny Marek Sidor, który podziękował mieszkańcom za wybór i dobrą inwestycję. Jednocześnie złożył wniosek o zapewnienie nowemu klubowi funkcji wiceprzewodniczącego w prezydium Rady Miejskiej.

Dotychczas w Prezydium Rady zasiadało czworo radnych, z czego troje to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z dobrymi praktykami w skład Prezydium powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów. W zaistniałej sytuacji jeden z trojga Radnych PO prawdopodobnie ustąpi ze swojego stanowiska na rzecz przedstawiciela Klubu KWW Kwidzyniacy.

 

  • W kategorii Polityka

Zbigniew Drelich nowym Radnym w Radzie Miejskiej Kwidzyna

Zbigniew Drelich (Kwidzyniacy) zdobył mandat Radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Nowy Radny otrzymał 129 głosów poparcia. Marian Frankowski (Kwidzyńskie Obywatelskie Porozumienie Samorządowe) otrzymał 91 głosów, Jan Szmiendowski (KWW Jana Szmiendowskiego) 53 głosy, Wiesław Wosiak (SLD) 46 oraz Andrzej Saramak (Prawo i Samorządność) 14 głosów.

Wybory przeprowadzone zostały w niedzielę 30 sierpnia w Okręgu Nr 10.

  • W kategorii Polityka

Radni spierali się w sprawie udzielenia absolutorium

25-go czerwca 2015r. odbyła się IX. Sesja Rady Miejskiej w Kwidzynie. To jedno z ważniejszych dla Zarządu Miasta posiedzeń Rady w ciągu roku. 

Podczas czerwcowej sesji Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu zaplanowanego na rok 2014.

W porządku procedury absolutoryjnej kolejnym punktem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej oraz opinii Komisji Stałych.

Potem nadszedł czas na dyskusję, czyli zgłoszenie uwag Radnych do złożonego przez Zarząd sprawozdania.

Po zakończeniu dyskusji poszczególne kluby przedstawiły swoje stanowiska w sprawie głosowania za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium na wykonanie zaplanowanego budżetu.

Ostatnim punktem tej części było głosowanie Rady, w wyniku którego głosami trzynastu Radnych udzielono Burmistrzowi absolutorium. Przeciw zagłosowało siedmiu Radnych opozycji.

Skład Rady Miejskiej

Nowy skład Rady Miejskiej

Na podstawie nieoficjalnych wyników można z dużą dozą prawdopodobieństwa przedstawić pełny skład nowej Rady Miejskiej. Po raz pierwszy wprowadzony system jednomandatowych okręgów wyborczych sprzyjał pojawieniu się nowych nazwisk. W kilku okręgach kandydaci mniej znani osiągnęli ostateczny sukces. Za niespodziankę można uznać przegrane Beaty Pawłowskiej, Mariana Frankowskiego, Barbary Wilk-Malinowskiej (wszyscy z PO), Wiesława Wosiaka, Leszka Plewińskiego (obaj z SLD), oraz Jana Szmiendowskiego (PiS).

  • W kategorii Polityka
Subskrybuj ten kanał RSS