Poniedziałek
6 Grudnia 2021

Rozszczelnienie zbiornika na terenie IP Kwidzyn - ćwiczenia straży pożarnej

Rozszczelnienie zbiornika na terenie IP Kwidzyn - ćwiczenia straży pożarnej KP PSP w Kwidzynie

Rozszczelnienie zbiornika z dwutlenkiem chloru znajdującego się na terenie zakładu International Paper Kwidzyn było tematem ćwiczeń sztabowych straży pożarnej.

Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem ZDR International Paper Kwidzyn - 2021. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie oraz Centrum Informacji Kryzysowej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oprócz strażaków w ćwiczeniach wzięły udział różne służby i instytucje, w tym: Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Kwidzynie, urzędy gmin Kwidzyn, Gardeja i Sadlinki, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, International Paper Kwidzyn, Straż Miejska w Kwidzynie, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Kwidzynie a także szpital „Zdrowie”.

Uczestnicy ćwiczeń musieli zmierzyć się z rozszczelnieniem zbiornika z dwutlenkiem chloru znajdującym się na terenie zakładu IP Kwidzyn. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Kwidzyn, bliźniacze grupy z Gdyni i Starogardu Gdańskiego, OSP z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz liczne siły i środki z terenu oraz spoza województwa pomorskiego. Działania podejmowane przez uczestników to m.in.: ewakuacja 1800 pracowników z terenu IP Kwidzyn, wyznaczenie stref niebezpiecznych, udzielenie pomocy osobom poszkodowanym, ostrzeganie ludności o występowaniu zagrożenia czy zorganizowanie punktów przyjęcia sił i środków, uszczelnianie uszkodzonych zbiorników, ograniczanie stref skażenia, ewakuacja mieszkańców Białek i Rozpędzin oraz zorganizowanie punktów do ewakuacji.

Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. Wojciech Berent, komendant powiatowy PSP w Kwidzynie, a szefem sztabu mł. Bryg. Tomasz Szczęsny, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kwidzynie. Ćwiczenia odbyły się w formie aplikacyjnej - wideokonferencja.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie/

foto: KP PSP w Kwidzynie