Wtorek
16 Sierpnia 2022

Radni opozycji kontynuują 1. sesję Rady Miejskiej

Radny Senior Franciszek Galicki, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wznowił obrady 1. sesji Rady Miejskiej. 11 grudnia br. do sali obrad przybyło dziesięcioro radnych opozycji z KWW "Kwidzyniacy" oraz Prawa i Sprawiedliwości. Z powodu braku kworum obrady zostały przerwane do czasu rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Pomorskiego.

6 grudnia, odbyło się drugie posiedzenie tej samej sesji RM. Wtedy w wyniku braku porozumienia w zakresie podziału stanowisk w prezydium rady radny senior zawiesił obrady. Decyzję tę zakwestionował Radny Roman Bera, który po ogłoszeniu przerwy w obradach wezwał do pozostania na sali i kontynuowania posiedzenia. Jednak na sali pozostało jedenaścioro radnych z koalicji PKO-SLD. Dalsze posiedzenie poprowadził Radny Jerzy Bartnicki. Wybrano w tym dniu Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podjęto 18 uchwał. (Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule: "Nie o stanowiska chodzi, ale o dobre funkcjonowanie [rady miejskiej]")

W poniedziałek sprawa trafiła do Wojewody Pomorskiego jako organu nadzorczego uprawnionego do rozstrzygnięcia sporu.

/NC/

 

Trzecie posiedzenie 1. sesji Rady Miejskiej

Oświadczenie KWW Kwidzyniacy

Oświadczenie radnych Prawa i Sprawiedliwości

Odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Pliki medialne