Niedziela
19 Września 2021

Gminna Komisja Wyborcza bezprawnie odmawiała rejestracji kandydatki na Wójta Gminy Kwidzyn

    Komisarz Wyborczy w Gdańsku II dwukrotnie interweniował w sprawie uchwał, jakie podjęła część członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie. Powodem była odmowa rejestracji pani Justyny Rydzińskiej jako kandydatki na Wójta Gminy Kwidzyn w Wyborach Samorządowych 2018.

    Zgłoszenie kandydatki na wójta zostało złożone 25 września br. przez lokalny komitet wyborczy o nazwie Komitet Wyborczy Wyborców dla Dobra Gminy Kwidzyn. Następnego dnia Komisja odmówiła kandydatce możliwości ubiegania się o fotel Wójta Gminy, uzasadniając w podjętej 26 września uchwale, że przyczyną odmowy jest „brak zgodności treści złożonego przez kandydata oświadczenia o prawie wybieralności z zapisami stałego rejestru wyborców oraz Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych”. Chodzi o brak figurowania w rejestrze wyborców Gminy Kwidzyn na skutek wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Komisja miała prawo, a nawet obowiązek, by niezwłocznie wezwać kandydatkę do usunięcia wad wniosku, czyli uzupełnienia brakujących informacji. Zamiast tego, o godzinie 18:48 przekazała decyzję z odmową rejestracji. W tym czasie urzędy były już nieczynne i na szybkie usunięcie wad nie było już szans. O północy upływał termin zgłaszania kandydatów.

     W czwartek 27 września br. w sprawę włączył się Komisarz Wyborczy w Gdańsku II Jakub Aleksandrowicz, który uchylił uchwałę nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie, jako „podjętą niezgodnie z prawem i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej”. W swoim postanowieniu wskazał prawidłowy tryb postępowania, czyli wezwanie kandydatki do usunięcia wad.

   Jeszcze tego samego dnia Justyna Rydzińska pojawiała się w rejestrze wyborców, co oznaczało jednocześnie usunięcie wymienionych przez Komisję wad. Jakże wielkie było jej zdumienie, gdy następnego dnia Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie podjęła kolejną uchwałę z odmową rejestracji kandydatki. Także i ta uchwała została podjęta niezgodnie z kodeksem wyborczym i wytycznymi komisarza wyborczego. W uzasadnieniu Komisja podniosła m.in. argument, że w dniu 26 września 2018 r. o godz. 23:20 komitet skutecznie zarejestrował drugiego kandydata na wójta - Pana Piotra Spaczyńskiego. Należy przy tym zaznaczyć, że dwoje członków Komisji – Barbara Lipińska-Postawa i Piotr Jabłonowski, po zapoznaniu się z decyzją Komisarza odmówiło podpisania tej uchwały.

   Sprawą ponownie zajął się Komisarz w Gdańsku, który wydał decyzję uchylającą kolejną uchwałę Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie. W uzasadnieniu wskazał, że komisja nie wezwała kandydatki do usunięcia wad. Następnie Komisja popełniła kolejny błąd rejestrując innego kandydata, gdy nie została prawidłowo zakończona procedura weryfikacji poprzedniego zgłoszenia.

    Komisarz osobiście rozstrzygnął sprawę i dopilnował by to Justyna Rydzińska znalazła się rejestrze Państwowej Komisji Wyborczej jako kandydatka na Wójta Gminy Kwidzyn.

    Komisarz Wyborczy w wydawnym pisemnie postanowieniu kategorycznie upomniał członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie przypominając im, że wprzypadku nienależytego wykonywania obowiązków i uporczywego podejmowania czynności w sposób sprzeczny z prawem, ma on prawo odwołać takiego członka komisji wyborczej.

    Przedstawiciele KWW dla Dobra Gminy Kwidzyn są zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia sprawy. Zwracają jednak uwagę, że skutecznie skradziono im tydzień trwającej już kampanii wyborczej.

    W skład KWW dla Dobra Gminy Kwidzyn wchodzą kandydaci niezależni oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

/NC/