Niedziela
15 Września 2019

6 milionów z Ministerstwa Zdrowia dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

foto: Powiślańska Szkoła Wyższa foto: Powiślańska Szkoła Wyższa

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński gościł w Kwidzynie. W czwartek 27 września podpisał umowę z Powiślańską Szkołą Wyższą. Ministerstwo Zdrowia przekaże szkole ok. 6 mln złotych. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków unijnych w ramach programu „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”. Jednym z beneficjentów tego programu jest właśnie Powiślańska Szkoła Wyższa.

Głównym celem programu „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa” jest zapewnienie zastępowalności pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek. Przekazane środki mają za zadanie nie tylko poprawić jakość kształcenia, ale zachęcić i zainteresować młodzież do wiązania swojej kariery z tym zawodem. Wsparcie finansowe oraz nowa forma kształcenia mają także motywować absolwentów do podejmowania pracy bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu.

6 milionów na zmianę jakości kształcenia

Całkowita wartość projektu wynosi 6 216 661, 00 zł, z czego prawie całą kwotę (ok. 6,2 mln zł) pokryją środki unijne przeznaczone przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom PSW opracuje Programu Rozwojowo Uczelni i Absolwenta „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”, a następnie wdroży wdrożenie programu stypendialny motywujący studentów kierunku pielęgniarstwo. Zmienią się na korzyść warunki i zasady odbywania praktyk. Zostaną one dostosowane do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Za ponadprogramowe praktyki w wymiarze 940 godzin studenci otrzymają wynagrodzenie.

Stypendia dla studentów i absolwentów

Studenci uczestniczący w projekcie otrzymają stypendium motywujące wypłacane przez okres 20 miesięcy. Maksymalna kwota wypłacana miesięcznie to 800 zł. Dodatkowo będą uczestniczyć w zajęciach wykraczających poza standardowy program kształcenia. Uczestnicy projektu poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, opieki nad pacjentem geriatrycznym, edukacji chorych na cukrzycę, żywienia chorych na kardiologicznych ze współistniejącą chorobą nowotworową.

O stypendium będą się mogli ubiegać także absolwenci kierunku pielęgniarstwa. Stypendium szkoleniowe obejmować może nawet okres do 2 lat a maksymalna kwota miesięczna to 1000 zł. Uczelnia pomoże w znalezieniu zatrudnienia na pełen etat w wyuczonym zawodzie. Pielęgniarki rozpoczynające pracę otrzymają także dodatkowe wsparcie w formie medycznych szkoleń zawodowych. Udział absolwentów w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych będzie bezpłatny.

Pielęgniarstwo będzie atrakcyjne

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dzięki realizacji projektu studiowanie na kierunku pielęgniarstwa będzie bardzo atrakcyjne dla osób poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.
Dla studentów i absolwentów realizacja tego projekt to szansa na uzyskanie znakomitych kompetencji. Nie bez znaczenia jest także pomoc materialna, która poprawiając warunki egzystencji wzmocni również pozycję pielęgniarstwa wśród innych zawodów dostępnych na rynku pracy.

Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało łącznie blisko 55 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali całego kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł. W województwie pomorskim beneficjenci wdrażają 31 projektów o wartości niemal 115 mln zł.

 

[foto:Powiślańska Szkoła Wyższa]

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież