Niedziela
15 Września 2019

Herb Kwidzyna do wymiany ?

Widniejący na budynku dworca orzeł „budzi słuszne wątpliwości” - przyznała Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Temat herbów na budynku dworca opisywaliśmy już na Kwidzyn.TV i był poruszany na sesjach rady miejskiej. Pojawiały się różne zdania i interpretacje.

Burmistrz Andrzej Krzysztofiak stwierdził wtedy, że „ten orzeł wcale nie ma takiego bezpośredniego odniesienia do historii Prus. Podobny orzeł widnieje na tzw. tarczy Wielkopolski”. Radna Justyna Liguz przekonywała nawet, że jest to po prostu „detal architektoniczny”. Radni Jacek Strociak i Marek Sidor upominali się o umieszczenie godła Rzeczypospolitej zgodnego z konstytucją. Swoje stanowisko w sprawie zajął także Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuszczając zmianę lub zasłonięcie obecnego malowidła.

W sprawę włączyli się mieszkańcy. Komisja skupiająca ekspertów z dziedziny heraldyki wydała opinię na wniosek złożony przez byłego radnego Jana Szmiendowskiego i kliku mieszkańców naszego miasta. Według heraldyków w XIX w. na budynku umieszczony był czarny krzyż i orzeł czarny. Można sądzić, że miało to podkreślić związek tych ziem z państwem zakonu krzyżackiego, a później z państwem pruskim i niemieckim.

Dla komisji ważne jest, aby "herby z XIX w. mówiące o rodowodzie władztwa niemieckiego nad Kwidzynem, które w swym pierwotnym kształcie i tak już nie istnieją, mogły zostać zastąpione symbolami wiążącymi historyczne prawa Rzeczypospolitej nad miastem i regionem. Prawa te wyrażać mogą herby świadczące o zwierzchniej władzy Polski nad Prusami Książęcymi po 1466 r."

Komisja zaproponowała dwa najodpowiedniejsze rozwiązania. Pierwsze to umieszczenie Orła Białego z czasów króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Za jego panowania Kwidzyn i Prusy Książęce poddane zostały zwierzchniej władzy Rzeczypospolitej.

Orzeł biały Kaziemierz Jagiellończyk

[Orzeł króla Kazierza Jagiellończyka | źródło: historiazabek.pl]

 

 

Drugą opcją jest użycie herbu Prus Książęcych, wyrażającego podległość tej prowincji Koronie Polskiej. Nadany przez króla Zygmunta I Starego herb Prus Książęcych przedstawia czarnego orła  cesarskiego przejętego przez króla polskiego, przepasanego literą "S" umieszczoną pod koroną królewską. Listera "S" pochodzi od łacińskiego imienia Sigismundus.

[Herb Prus Książęcych z literą „S” od imienia króla: Sigismundus (Zygmunt) | źródło: wikipedia.org]

 

Herb Prus Książęcych określony przez króla polskiego wraz z herbem miasta stylizowanym na okres późno gotycki mogłyby być polskim odpowiednikiem niemieckiej wykładni historycznej.

Symbolom umieszczonym na budynku należałoby nadać stylizację z czasów ich pochodzenia, a więc epoki późnego gotyku. Dotyczy to także tarcz, które obecnie widzimy w kształtach charakterystycznych dla wczesnego gotyku.

Interesująca jest też opinia na temat naszego herbu miasta. „Komisja zauważa, iż wskazane byłoby sprawienie nowego i poprawniejszego pod względem artystycznym wzoru herbu Kwidzyna, przyjętego przez miasto być może przed 2000 r. i nieopiniowanego przez Komisję Heraldyczną działającej od wskazanej daty.”

Herb Kwidzyna

[Obecny herb Kwidzyna | źródło: www.heraldry-wiki.com]

 

Radni zajmą się otrzymaną opinią na najbliższych komisjach. Zapadną decyzje dotyczące herbów na dworcu, a także obecnego wzoru herbu Kwidzyna.

Czy doczekamy się nowego herbu miasta zgodnego z zasadami heraldyki ? I wreszcie jaki orzeł widnieć będzie na budynku dworca ?

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież