Poniedziałek
6 Grudnia 2021

„Samorząd padł ofiarą partyjniactwa”

- Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców Kwidzyna i ostatnie decyzje obozu rządzącego - pozwalają stwierdzić z całą stanowczością, że zamiast wymiany argumentów, mamy realizowanie interesów partyjnych Platformy Obywatelskiej – powiedział podczas 10-tej sesji miejskiej - radny Marek Sidor, przewodniczący KWW Kwidzyniacy. Podsumował w ten sposób decyzję o odrzuceniu kandydatury Zbigniewa Drelicha na zastępcę przewodniczącego rady i dodał - samorząd padł ofiarą partyjniactwa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kwidzynie mieszkańcy okręgu nr 10 wybrali nowego radnego, który zajął miejsce po zmarłym Wojciechu Weryku (PO). Zwycięzcą wyborów okazał się Zbigniew Drelich, przedstawiciel KWW Kwidzyniacy. Ten mandat zwiększył reprezentację Kwidzyniaków w radzie do trzech osób. Zgodnie ze Statutem Miasta Kwidzyna oraz Regulaminem Rady Miejskiej ilość taka pozwala na utworzenie samodzielnego klubu radnych. Na poprzedniej sesji radny Marek Sidor ogłosił powstanie Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy oraz złożył wniosek o zapewnienie jednego miejsca w Prezydium Rady Miejskiej dla przedstawiciela tegoż klubu.

Zapewnienie miejsca przedstawicielom wszystkich klubów w Prezydium Rady należy do dobrego zwyczaju stosowanego w państwach demokratycznych. Statut Miasta Kwidzyna określa ilość takich miejsc od 2 do 4 osób, z czego jedno miejsce przeznaczone jest dla przewodniczącego rady, a pozostałe dla jego zastępców.

Obecnie w Prezydium Rady Miejskiej zasiada trzech przedstawicieli rządzącej w mieście Platformy Obywatelskiej oraz jeden przedstawiciel opozycji z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Przyjęcie kandydatury przedstawiciela KWW Kwidzyniacy wiązałoby się z odwołaniem z tej funkcji jednego z członków PO.

Niestety, komisja statutowo-regulaminowa nie przyjęła rekomendacji osoby Zbigniewa Drelicha na stanowisko zastępcy przewodniczącego rady. Wniosek ten przyjęto niejednogłośnie, a przeważyła większość głosów. Przewaga rządzących na forum samej rady ostatecznie doprowadziła do skutecznego zablokowania wniosku Kwidzyniaków. Zatem skład Prezydium Rady Miejskiej Kwidzyna pozostał bez zmiany.

Przedstawiamy zapis dźwiękowy kolejnych wystąpień w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Gorlewicz ogłasza treść uchwały do przegłosowania.

{play}images/audio/1_tresc_uchwaly.mp3{/play}

Przewodniczący Kazimierz Gorlewicz ogłasza stanowisko Komisji Statutowo-Regulaminowej.

{play}images/audio/2_stanowisko_komisji.mp3{/play}

 

Radny Jarosław Golder prezentuje stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/3_stanowisko_PO.mp3{/play}

Radny Marek Sidor wygłasza stanowisko Klubu KWW Kwidzyniacy w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/4_stanowisko_Kwidzyniacy.mp3{/play}

Komentarz Przewodniczącego Kazimierza Gorlewicza do zarzutów sformułowanych w wystąpieniu Radnego Marka Sidora.

{play}images/audio/5b_komentarz.mp3{/play}

Radny Jacek Strociak prezentuje stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie głosowania nad uchwałą.

{play}images/audio/6_stanowisko_PiS.mp3{/play}

Głosowanie nad uchwałą.

{play}images/audio/7_glosowanie.mp3{/play}

Komentarz redakcji

Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus powiedział: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”

Stanowiska klubu PO oraz Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie odmowy przyjęcia rekomendacji Radnego Zbigniewa Drelicha do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady do złudzenia przypominają dobrze znaną nam sytuację, gdy ktoś próbuje wsiąść do zajętego już przedziału w pociągu.

Uzasadnianie odmowy brakiem regulacji prawnych kompetencji klubów radnych zdaje się być zwykłym wybiegiem. W tej samej bowiem wypowiedzi Przewodniczący Rady stwierdza, że działalność klubów jest tylko zwyczajem. Zwyczaj ten musi być dość dobrze znany Radnym kwidzyńskiej PO, bo sami zdecydowali się na powołanie takiego klubu. Zrzeszanie się Radnych w ramach Klubów jest stosowane powszechnie i zaliczane do dobrych praktyk demokratycznych. Zapewnienie miejsca w Prezydium wszystkim przedstawicielom działających klubów należy także do dobrych obyczajów stosowanych w demokratycznych państwach.

Wniosek nasuwa się sam, rządząca Kwidzynem Platforma Obywatelska za nic ma dobre zwyczaje i wartości wypracowane i szanowane powszechnie w państwach demokratycznych w sytuacjach, gdy zapewniają one prawa opozycji. Dla uzasadnienia swoich decyzji de facto użyta została argumentacja siły, zasłaniająca się wolą większości wyborców.

Trudno w takiej sytuacji nie zgodzić się z Radnym Markiem Sidorem zarzucającym "partiokrację". Pozostaje jeszcze jedno pytanie, czy w świetle słów Jana Pawła II taka sytuacja prowadzi nas do zakamuflowanego, czy jawnego totalitaryzmu ?

Norbert Cesarz